Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Làm Cách Nào Để Tách Địa Chỉ Email Thành Tên Người Dùng Và Tên Miền Trong Excel?

Nếu có một danh sách các địa chỉ email trong Excel, bạn có thể cần phải tách địa chỉ email thành hai cột, một có chứa tên người dùng, và tên kia chứa các tên miền như hình ảnh dưới đây. Bài viết này sẽ giới thiệu một số thủ thuật để giải quyết công việc này dễ dàng và nhanh chóng.
doc email riêng cho tên miền tên người dùng 1

Phân Chia Nhanh Một Ô Thành Các Cột Hoặc Các Hàng Dựa Trên Dấu Phân Tách

Trong Excel, để chia một ô thành các cột là tẻ nhạt với Wizard từng bước. Nhưng vơi Kutools cho Excel's Split Cells tiện ích, bạn có thể: 1, chuyển đổi một ô thành các cột hoặc các hàng dựa trên dấu phân cách; 2, chuyển đổi chuỗi thành văn bản và số; 3, chuyển đổi chuỗi dựa trên chiều rộng cụ thể, với nhấp chuột. Nhấp chuột cho 60 ngày dùng thử miễn phí!
phân chia tế bào
Kutools for Excel: với hơn 200 tiện ích bổ sung Excel, miễn phí để thử mà không có giới hạn trong 60 ngày.

 Tách Các Địa Chỉ Email Theo Công Thức

Để tách địa chỉ email thành tên người dùng và địa chỉ miền, bạn có thể áp dụng các công thức để xử lý.
Để trích xuất tên người dùng từ địa chỉ email
Chọn một ô trống để đặt công thức này =LEFT(A2,FIND("@",A2)-1), nhấn Enter key, và kéo fill handle xuống các ô cần công thức này.
doc email riêng cho tên miền tên người dùng 2
Để trích xuất tên miền từ địa chỉ email
Chọn một ô trống để đặt công thức này =RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND("@",A2)), nhấn Enter key, và kéo fill handle xuống các ô cần công thức này.
doc email riêng cho tên miền tên người dùng 3

 Tách Các Địa Chỉ Email Bằng Text To Columns

Trong Excel, chức năng Text to Columns cũng có thể giúp bạn tách địa chỉ email.
1. Chọn địa chỉ email bạn muốn tách biệt và nhấp Ngày > Văn bản thành Cột.
doc email riêng cho tên miền tên người dùng 4
2. Sau đó trong Văn bản để Columns Wizard cửa sổ, kiểm tra Phân cách tùy chọn và nhấp chuột Kế tiếp để đi bước 2 của Wizard.
doc email riêng cho tên miền tên người dùng 5
3. kiểm tra Nhiều loại hộp kiểm và loại @ vào hộp văn bản kế tiếp, bạn có thể xem trước kết quả tách ra trong cửa sổ bên dưới.
doc email riêng cho tên miền tên người dùng 6
4. nhấp chuột Kế tiếp, chọn một ô để đặt các kết quả ở bước cuối cùng của Wizard.
doc email riêng cho tên miền tên người dùng 7
5. nhấp chuột Kết thúc, địa chỉ email đã được chia thành hai cột.
doc email riêng cho tên miền tên người dùng 8

 Địa Chỉ Email Riêng Biệt Của Split Cells

Nếu bạn không thích nhớ công thức và cũng không sử dụng thuật sĩ Text to Columns, bạn có thể áp dụng Kutools cho Excel'S Split Cells tiện ích để phân chia thành hàng / cột dựa trên dấu phân cách, chiều rộng cụ thể hoặc văn bản và số.

1. Chọn các ô mà bạn sử dụng để tách biệt và nhấp Kutools > Text > Split Cells.Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, vui lòng làm như dưới đây:(Tải về miễn phí Kutools cho Excel ngay!)
doc email riêng cho tên miền tên người dùng 9
2. bên trong Split Cells hộp thoại, kiểm tra loại bạn muốn tách biệt với, và sau đó kiểm tra Nhiều loại hộp kiểm và loại @ vào hộp văn bản kế tiếp. Xem ảnh chụp màn hình:
doc email riêng cho tên miền tên người dùng 10
3. nhấp chuột Ok và chọn một ô để đặt kết quả.
doc email riêng cho tên miền tên người dùng 11
4. nhấp chuột OK. Các email đã được chia thành tên người dùng và tên miền.
doc email riêng cho tên miền tên người dùng 12

0 nhận xét:

Đăng nhận xét