Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27-7Lòng cung kính dâng niềm cảm mến
Đến các anh vô bến vô bờ
Các anh hiến trọn tuổi thơ
Để cho đất nước bây giờ bình an

Xin thắp nén hương tàn thương nhớ
Các anh hùng vì nợ non sông
Mà dâng hiến cả tuổi hồng
Ngày nay con cháu vẫn không quên lời

Xin tất cả nghỉ ngơi chín suối
Công ơn này sông núi còn vang
Tên anh ghi ở bảng vàng
Đời đời hát mãi ngân vang anh hùng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét