Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Tiếng Yêu ĐầuNgàn năm vẫn đọng tiếng yêu đầu
Bởi lẽ câu tình quá đậm sâu
Lại ước tơ trời se chỉ dẫu
Còn e nốt nhạc trỗi cung sầu

Trăng hờn rọi đỏ bao mùa sấu
Mắt tủi chan hồng những giọt châu
Ảo não trong lòng cơn lạnh thấu
Ngàn năm vẫn đọng tiếng yêu đầu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét