Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Truyền nội dung đa phương tiện từ máy tính lên Tivi qua Wi-Fi

Tôi để máy tính của mình ở tầng dưới, nhưng muốn xem các video được lưu trữ trong máy tính trên chiếc HDTV đặt ở tầng trên. Quý báo hãy mách tôi cách đơn giản nhất để làm điều đó.
Chuẩn mở tên là Digital Living Network Alliance (DLNA) được dùng để chia sẻ các tập tin media trên mạng gia đình. Có thể bạn đã có mọi thứ cần thiết để sử dụng nó.
Đầu tiên là một số định nghĩa: Thiết bị gửi đi dòng nội dung (stream) - chẳng hạn như máy tính - là máy chủ DLNA. Thiết bị tiếp nhận dòng nội dung - như HDTV hoặc cái gì đó kết nối với TV-là máy thu DLNA. Cả hai thiết bị phải ở trên cùng một mạng.

1. Thiết lập máy chủ DLNA trên Windows

Giả sử máy tính của bạn đang chạy phiên bản Windows hiện tại, Windows 8.1. Nó có thể chơi media mà không cần phần mềm bổ sung vì Windows Media Player(WMP) sẽ là máy chủ DLNA (nhưng bạn phải thiết lập nó: Trong WMP 12, chọnStream > Turn on media streaming).
Truyền nội dung đa phương tiện từ máy tính tới HDTV qua Wi-Fi

Làm vậy sẽ bật hộp thoại "Media streaming options" lên.
Truyền nội dung đa phương tiện từ máy tính tới HDTV qua Wi-Fi
Đừng lo lắng về hộp thoại đó vào lúc này. Hãy nhấn OK và trở lại nó vào lúc khác
Bạn còn có thể tìm thấy các máy chủ DLNA cho nhiều hệ điều hành khác (bao gồm Android, iOS, Mac OS X, và Linux). Các hệ thống NAS (network-attached storage) cũng hầu như luôn có phần mềm máy chủ DLNA.

2. Thiết lập máy thu tương thích DLNA

Có thể là bạn cũng đã có một máy thu DLNA. Đại đa số thiết bị có khả năng nối mạng (HDTV, đầu đĩa Blu-ray, máy chơi game) đều tương thích DLNA.
Hãy kiểm tra màn hình chủ của thiết bị để xem các tùy chọn dành cho âm nhạc, hình ảnh, và video. Khi chọn một trong số này, bạn sẽ nhận được danh sách các máy chủ DLNA hiện đang chạy trên mạng gia đình. Nếu không, hãy xem tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ DLNA.
Truyền nội dung đa phương tiện từ máy tính tới HDTV qua Wi-Fi
BubbleUPnP trên điện thoại Android
Nếu không có máy thu tương thích DLNA, với ứng dụng phù hợp, bạn có thể biến thiết bị Chromecast hoặc Roku thành máy thu DLNA.
Nếu bạn có Chromecast và điện thoại Android, hãy tải về ứng dụng Android miễn phí BubbleUPnP. Hướng dẫn cài đặt của BubbleUPnP sẽ khuyên bạn nên cài máy chủ riêng của nó trên máy tính, nhưng đừng cài.
Khi đã cài xong BubbleUPnP, hãy chọn máy chủ bạn muốn tìm kiếm các tập tin media. Sau khi bạn chọn tập tin media, BubbleUPnP sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng media player trên thiết bị Android. Chọn AllCast để gửi dòng nội dung đến Chromecast, và thông qua đó, đến TV của bạn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét