Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Chợ miền tây ....Miền tây họp chợ trên sông.
Bán mua thuận lợi mà không tắc đường.
Thấy em bán quả anh thương.
Chôm chôm ngon quá ghé xuồng vào mua.

Hỏi nhỏ em có chồng chưa.
Thì thầm đáp lại em chưa lấy chồng.
Làm anh vướng mối tơ hồng.
Về nhà mơ tưởng má hồng miền tây ....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét