Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Cấu hình tối ưu robots.txt cho Blogspot (Blogger)

Blogspot ( Blogger) hiện nay cho phép tùy chỉnh robots.txt, điều này rất hữu ích bởi vì chúng ta có thể thiết lập khả năng hiển thị các bài viết của chúng ta trên công cụ tìm kiếm, chúng ta có thể xác định xem bài viết sẽ được lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm hay không.
Theo mặc định, tất cả các blog sử dụng nền tảng Blogspot ( Blogger) sẽ có một robots.txt như sau:

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: 

User-agent: *
Disallow: /search
Allow: /

Sitemap: http://www.example.com/feeds/posts/default?orderby=updated

Một vài điều cần chú ý robots.txt cho Blogspot

  • Mediapartners-Google là một robot từ Google Adsense, hãy cứ để nó bởi vì nếu bạn thay xóa hoặc thay đổi thì quảng cáo hiện thị có thể không phù hợp với nội dung web bạn.
  • Dòng tiếp theo là cho tất cả các robot và phần đánh dấu (*). Trên cấu hình mặc định không cho phép lập chỉ mục các nhãn Disallow: /search

Cấu hình tối ưu robots.txt cho Blogspot (Blogger)

Trong blogspot có 2 vấn đề với robots.txt là chúng ta cần làm để tối ưu là các  nhãn được index và khóa phân trang của blogspot, chúng ta chỉnh lại file robots như sau:
User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: 

User-agent: *
Disallow: /search?updated-min=
Disallow: /search?updated-max=
Disallow: /search/label/*?updated-min=
Disallow: /search/label/*?updated-max=
Allow: /

Sitemap: http://www.example.com/feeds/posts/default?orderby=updated

Cách Thay đổi tập tin robots.txt

để chỉnh sửa tập tin robots.txt . truy cập vào phần quản trị -> chọn cài đặt -> tùy chỉnh tìm kiếm

B1: đăng nhập vào tài khoản blogspot bạn muốn tối ưu Robot.txt tốt cho seo

B2: Chọn mục cài đặt-> tùy chọn tìm kiếm -> chọn chình sửa Robot.txt tùy chỉnh?

Tạo và tối ưu Robot.txt cho blogspot nhanh nhất

B3: đổi copy đoạn code trên vào và lưu lại , thế là xong.  
Tạo và tối ưu Robot.txt cho blogspot nhanh nhất


1 nhận xét:

  1. If you are looking for a solid contextual ad company, I suggest you take a peek at Chitika.

    Trả lờiXóa