Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Trả nợ trần gianTrăm năm trả nợ mãi chưa tày
Trọn kiếp bao người chỉ mải vay
Ngọt béo thơm bùi chưa lĩnh hội
Cay chua mặn đắng đã phơi bày

Đường đời mải miết khôn nhìn lại
Khúc ngoặt lo buồn khó trở quay
Cõi tạm ba sinh nào gánh đủ
Càn khôn bể khổ vẫn vơi đày.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét