Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

So sánh bộ khuếch đại EDFA và RAMAN

Sử dụng khuếch đại Raman trong mạng viễn thông đó là hiệu quả thấp so với EDFA. Tuy nhiên khi tốc độ bit và tổng số kênh tăng lên thì khuếch đại Raman trở nên hấp dẫn hơn. Tăng ích của khuếch đại Raman lớn hơn khi công suất bơm lớn, điều này được đáp ứng bởi các hệ thống trong tương lai.
Trong hệ thống thông tin quang thế hệ mới, khuếch đại Raman sẽ chiếm ưu thế về hiệu quả ánh sáng bơm hơn khi so sánh với EDFA có ánh sáng bơm 1480nm

Công suất bơm


 

PCE=(Pout – Pin)/Ppump x 100% của EDFA ánh sáng bơm 1480nm và khuếch đại Raman với công suất vào 200mW.
Loại
thiết bị
Khuếch đại laser FP-LD
Khuếch đại quang sợi
Khuếch đại Raman
Khuếch đại Brillouin
Khuếch đại
Laser TW-LD
Nguyên lý
Bức xạ từ nghịch đảo độ tích lũy môi trường
Bức xạ từ nghịch đảo độ tích lũy môi trường
Tán xạ Raman được kích thích
Tán xạ Brillouin được kích thích
Bức xạ từ nghịch đảo độ tích lũy môi trường
Công suất bãohòa lối ra(dBm)

8

11

20

-

9
Băng tần khuếch đại

(1-3)Ghz

(0,5-4)Thz

1Thz

50 Mhz

>5 Thz
Mức tạp âm
(6-9) dB
(3-5) dB
-
-
5,2 dB
Suy hao ghép vào sợi

lớn

nhỏ

nhỏ

nhỏ

lớn
Phân cực tín hiệu
TE-mode
Độc lập
Tín hiệu/bơm
Tín hiệu/bơm

TE-mode
Hệ số khuếch đại

(25-30)dB

(40-50)dB

~50dB

~30dB

(20-30)dB
Dòng/công suất bơm
10mA

20-100mW
~vài W
~vài W
~100mW
Loạithiết bị
Khuếch đại laser FP-LD

Khuếch đại quang sợi
Khuếch đại Raman
Khuếch đại Brillouin
Khuếch đại
Laser TW-LD
Nguyên lý
Bức xạ từ nghịch đảo độ tích lũy môi trường
Bức xạ từ nghịch đảo độ tích lũy môi trường
Tán xạ Raman được kích thích
Tán xạBrillouin được kích thích
Bức xạ từ nghịch đảo độ tích lũy môi trường

Công suất bãohòa lối ra(dBm)

8

11

20

-

9
Băng tần khuếch đại

(1-3)Ghz

(0,5-4)Thz

1Thz

50 Mhz

>5 Thz
Mức tạp âm
(6-9) dB
(3-5) dB
-
-
5,2 dB
Suy hao ghép vào sợi
lớn
nhỏ
nhỏ
nhỏ
lớn
Phân cực tín hiệu
TE-mode
độc lập
Tínhiệu/bơm
Tín hiệu/bơm

TE-mode
Hệ số khuếch đại

(25-30)dB

(40-50)dB

~50dB

~30dB

(20-30)dB
Dòng/công suất bơm
10mA

20-100mW
~vài W
~vài W
~100mW

0 nhận xét:

Đăng nhận xét