Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Hướng dẫn tra cước Viettel/VinaPhone/MobiFone trên web

Trang web các nhà mạng như Viettel, VinaPhone hay MobiFone sẽ phát huy tác dụng khi bạn cần tra lịch sử cuộc gọi và cước phí từng cuộc gọi…

Khi sử dụng điện thoại di động, sẽ có lúc này lúc khác bạn cần tra cứu lịch sử cuộc gọi của mình cùng cước phí được tính chi tiết cho từng cuộc gọi. Lúc ấy, cổng thông tin nền tảng web của Viettel, VinaPhone hay MobiFone sẽ phát huy tác dụng với vài thao tác đơn giản, dù web của từng nhà mạng thì có những đề mục khác nhau cho cùng một nội dung tra cước…
Hướng dẫn tra cước Viettel, VinaPhone, MobiFone trên web
Tra cước Viettel
Bước 1: Vào địa chỉ vietteltelecom.vn và thực hiện các bước đăng ký và đăng nhập Viettel Portal.
Bước 2: Vào mục Tiện ích => Di động trả trước.
A1-Tra-cuoc-Viettel-Tra-cuoc-VinaPhone-Tra-cuoc-MobiFone-Tra-cuoc-dien-thoai.jpg
Hướng dẫn tra cước Viettel: Vào mục Tiện ích => Di động trả trước (mũi tên).
Bước 3: Vào mục Tra cước di động trả trước, bạn sẽ được chọn ngày bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian cần tra, nhập mã bảo mật rồi bấm Tra cước.
A2-Tra-cuoc-Viettel-Tra-cuoc-VinaPhone-Tra-cuoc-MobiFone-Tra-cuoc-dien-thoai.jpg
Hướng dẫn tra cước Viettel: Vào mục “Tra cước di động trả trước”, bạn sẽ được chọn ngày bắt đầu (1) và kết thúc (2) của khoảng thời gian cần tra, nhập mã bảo mật (3) rồi bấm “Tra cước” (mũi tên).
Tra cước VinaPhone
Bước 1: Vào địa chỉ vinaphone.com.vn và thực hiện các bước đăng ký và đăng nhập VinaPhone Portal.
Bước 2: Vào mục Trang cá nhân.
D1-Tra-cuoc-Viettel-Tra-cuoc-VinaPhone-Tra-cuoc-MobiFone-Tra-cuoc-dien-thoai.jpg
Hướng dẫn tra cước VinaPhone: Vào mục “Trang cá nhân” (khoanh đỏ).
Bước 3: Vào mục Lịch sử cuộc gọi, bạn sẽ được chọn ngày bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian cần tra rồi bấm Tra cứu.
D2-Tra-cuoc-Viettel-Tra-cuoc-VinaPhone-Tra-cuoc-MobiFone-Tra-cuoc-dien-thoai.jpg
Hướng dẫn tra cước VinaPhone: Vào mục “Lịch sử cuộc gọi”, bạn sẽ được chọn ngày bắt đầu (4) và kết thúc (5) của khoảng thời gian cần tra rồi bấm “Tra cứu” (mũi tên).
Tra cước MobiFone
Bước 1: Vào địa chỉ mobifone.com.vn và thực hiện các bước đăng ký và đăng nhập MobiFone Portal.
Bước 2: Vào mục Tài khoản của tôi => Thông tin cước => Chi tiết cước.
E1-Tra-cuoc-Viettel-Tra-cuoc-VinaPhone-Tra-cuoc-MobiFone-Tra-cuoc-dien-thoai.jpg
Hướng dẫn tra cước MobiFone: Vào mục Tài khoản của tôi => Thông tin cước => Chi tiết cước (mũi tên).
Bước 3: Nhập mã xác nhận, rồi bấm GO. Nếu chưa kích hoạt tính năng xem chi tiết cước, bạn sẽ  phải tìm đường kích hoạt, hãy đánh dấu Cho phép xem rồi bấm Gửi. Sau đó bạn sẽ phải chờ từ 1 ngày đến 1 tuần.
E3-Tra-cuoc-Viettel-Tra-cuoc-VinaPhone-Tra-cuoc-MobiFone-Tra-cuoc-dien-thoai.jpg
Hướng dẫn tra cước MobiFone: Nhập mã xác nhận, rồi bấm GO (mũi tên).
E2-Tra-cuoc-Viettel-Tra-cuoc-VinaPhone-Tra-cuoc-MobiFone-Tra-cuoc-dien-thoai.jpg
Hướng dẫn tra cước MobiFone: Nếu chưa kích hoạt tính năng xem chi tiết cước, bạn sẽ  phải tìm đường kích hoạt, hãy đánh dấu “Cho phép xem” rồi bấm Gửi (mũi tên).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét