Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

HƯỚNG DẪN CHỌN TUỔI KẾT HÔN THEO PHONG THỦY

Sau quá trình đúc kết giữ các kết quả của nhiều cách và kết quả thực tế trong việc chọn tuổi phối hôn của nam nữ, tôi xin đưa ra các tiêu chí cho chọn tuổi phối hôn của nam nữ.

Có 3 tiêu chí chính sau, mỗi tiêu chí đại diện cho một vấn đề trong cuộc sống của vợ chồng sau này:
-         Tiêu chí 1: Trụ năm của vợ chồng phải được thiên hợp địa hợp hay thiên sinh địa sinh, tuyệt đối không được thiên khắc địa xung. ( tiêu chí này chủ về sức khỏe, bệnh tật, tuổi thọ, ly biệt của vợ chồng)
-         Tiêu chí 2: Vợ chồng phải có cung mệnh cùng nhóm với nhau. Chồng là người có cung mệnh tây tứ mệnh thì vợ cũng phải là người có cung mệnh tây tứ mệnh, hoặc là chồng đông tứ mệnh thì vợ cũng đông tứ mệnh. Không được kết hợp giữa đông tứ mệnh với tây tứ mệnh.( tiêu chí này chủ yếu về tiền tài, công danh cho vợ chồng và một phần về sức khỏe. Nếu vợ chồng kết hợp mà cung mệnh tạo ra sinh khí hay diên niên thì rất tốt về tiền tài và công danh cho hai vợ chồng, còn nếu vợ chồng kết hợp mà tạo ra tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họa hại sẽ làm cho sức khỏe suy kém, tiền tài không vượng)
-         Tiêu chí 3: Mệnh niên của 2 vợ chồng tương sinh hay tương đồng với nhau thì tốt, tránh tương khắc, tương xung. ( đây là tiêu chí phụ giúp kích hoạt 2 tiêu chí trên)
Phân điểm cho từng tiêu chí:
-         Tiêu chí 1 chủ về sức khỏe nên được 5 điểm:
+ Trụ năm mà Thiên sinh địa sinh hay thiên hợp địa hợp thì được 5 điểm.
+ Trụ năm mà được thiên sinh thiên hợp và địa hình hại hoặc khắc nhau hoặc địa sinh hợp nhau còn thiên hình khắc nhau thì được 2 điểm
+ Thiên khắc địa xung được 0 điểm
-         Tiêu chí 2 chủ về tiền tài và sức khỏe nên được 3,5 điểm
+ Tạo ra sinh khí, diên niên được 3,5 điểm
+ Tạo ra thiên y, phục vi được 3 điểm
+ Tạo ra tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họa hại 0 điểm
-         Tiêu chí 3 phụ giúp cho 2 tiêu chí trên nên được 1,5 điểm
+ Tương sinh hay tương đồng đượ 1,5 điểm
+ Tương khắc 0 điểm
-         Khi tính điểm cho vợ chồng mà được 5 điểm là cuộc hôn nhân tốt đẹp
 Ví dụ 1: Chồng sinh năm Giáp tí kết hôn với vơn sinh năm nhâm thân.
Tiêu chí 1: Trụ năm của 2 vợ chồng tương sinh cho nhau, Nhâm sinh cho giáp, Thân hợp và sinh cho tí. Được 5 điểm.
Tiêu chí 2: Cung mệnh của Giáp tí là cung mệnh Đoài, của nhâm thân là cung mệnh Đoài tạo ra phục vị. Được 3
Tiêu chí 3: mệnh niên của cả 2 đều là hành kim, được 1,5 điểm
Tổng điểm là: 9,5 điểm. đây là một cuộc hôn nhân mĩ mãn.
Bảng tra năm phối hôn của nam nữ. Theo trong bảng bên dưới chủ yếu là dựa trên trụ năm có thiên sinh địa hợp và không nhất thiết phải là cung mệnh và mệnh niên hợp nhau. Tuy nhiên trong bảng có rất nhiều trường hợp hợp cả 3 tiêu chí.
Bảng năm phối hôn của nam, nữ
Mệnh nam
Năm
Phối với năm của nữ
Giáp tí
1984
Nhâm thân, quý dậu, đinh sửu
Ất sửu
1985
Nhâm thân, quý dậu, bính tí
Bính dần
1986
Kỉ tị, ất hợi
Đinh mão
1987
Giáp tuất, ất hợi
Mậu thìn
1988
Canh ngọ, quý dậu
Kỉ tị
1989
Tân mùi, giáp tuất
Canh ngọ
1990
Mậu dần, kỉ mão
Tân mùi
1991
Nhâm thân, quý dậu, nhâm ngọ
Nhâm thân
1992
Giáp tuất, đinh sửu
Quý dậu
1993
Ất hợi, canh thìn, tân tị
Giáp tuất
1994
Kỉ mão, nhâm ngọ
Ất hợi
1995
Mậu dần, canh dần
Bính tí
1996
Giáp thân, ất dậu
Đinh sửu
1997
Giáp thân, ất dậu
Mậu dần
1998
Đinh hợi
Kỉ mão
1999
Tân tị, bính tuất, đinh hợi
Canh thìn
2000
Kỉ dậu, nhâm ngọ
Tân tị
1941
Quý mùi, bính tuất
Nhâm ngọ
1942
Canh dần, tân mão
Quý mùi
1943
Giáp thân, ất dậu, giáp ngọ
Giáp thân
1944
Bính tuất, kỉ sửu
Ất dậu
1945
Nhâm thìn, quý tị
Bính tuất
1946
Tân mão, giáp ngọ
Đinh hợi
1947
Mậu tí
Mậu tí
1948
Canh dần, bính thân, đinh dậu
Kỉ sửu
1949
Bính thân, đinh dậu
Canh dần
1950
Mậu tuất, kỉ hợi
Tân mão
1951
Mậu tuất, kỉ hợi
Nhâm thìn
1952
Đinh dậu, ất tị
Quý tị
1953
Mậu tuất, tân sửu, giáp thìn
Giáp ngọ
1954
Nhâm dần, quý mão
Ất mùi
1955
Bính thân, đinh dậu, bính ngọ
Bính thân
1956
Tân sửu, giáp thìn
Đinh dậu
1957
Giáp thìn, ất tị
Mậu tuất
1958
Quý mão, bính ngọ
Kỉ hợi
1959
Giáp dần
Canh tí
1960
Nhâm dần, mậu thân, kỉ dậu
Tân sửu
1961
Mậu thân, kỉ dậu
Nhâm dần
1962
Tân hợi
Quý mão
1963
Canh tuất, tân hợi
Giáp thìn
1964
Bính ngọ, kỉ dậu
Ất tị
1965
Đinh mùi, canh tuất, quý sửu
Bính ngọ
1966
Giáp dần, ất mão, kỉ mùi
Đinh mùi
1967
Mậu thân, kỉ dậu, mậu ngọ
Mậu thân
1968
Canh tuất, quý sửu, bính thìn
Kỉ dậu
1969
Bính thìn, đinh tị
Canh tuất
1970
Ất mão, mậu ngọ
Tân hợi
1971
Bính dần
Nhâm tí
1972
Giáp dần, canh thân, tân dậu
Quý sửu
1973
Canh thân, tân dậu, giáp tí
Giáp dần
1974
Quý hợi
Ất mão
1975
Đinh tị, nhâm tuất, quý hợi
Bính thìn
1976
Mậu ngọ, tân dậu
Đinh tị
1977
Kỉ mùi, ất sửu, mậu thìn
Mậu ngọ
1978
Bính dần, đinh mão, tân mùi
Kỉ mùi
1979
Canh thân, tân dậu, canh ngọ
Canh thân
1980
Nhâm tuất, ất sửu, mậu thìn
Tân dậu
1981
Mậu thìn, kỉ tị
Nhâm tuất
1982
Đinh mão, canh ngọ
Quý hợi
1983
Mậu dần
Bảng phối hôn trên trọng tâm là chọn tuổi phối hôn của nam và nữ có trụ năm tương sinh tương hợp, và tránh được sự tương hình, tương xung, tương khắc, có một số tuổi ở trong bảng, mệnh năm khắc nhau, nhưng khi trụ năm tương sinh hay tương hợp thì mệnh năm không đáng ngại. Có những trường hợp được cả 3 tiêu chí. Như vậy đây là bảng phối hôn tốt nhất, lý tưởng nhất. Ngoài ra có thể vận dụng các tiêu chí trên để chọn tuổi phối hôn khác cũng được. Nhưng để đạt được cuộc hôn nhân viên mãn thì nên chọn theo 3 tiêu chí trên.


Bảng chọn năm phối hôn tốt nhất của nam nữCho dù vạn vật và các sự việc trên thế gian vô cùng phức tạp, nhưng nếu quy về khí thì chỉ có 2 khí âm dương, quy về chất thì chỉ có 5 loại : kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Do đó âm dương ngũ hành không những là các vật chất cơ bản cấu tạo thành thế giới mà còn là nguyên nhân căn bản của sự tồn tại, phát triển, hưng vượng, suy bại của vạn vật.
Sự hưng vượng và suy bại của vạn vật, vạn việc trong thế gian đều là do sự sinh khắc chế hóa của âm dương ngũ hành gây ra. Con người cũng không ngoài quy luật đó, tức cũng dó kim mộc thuỷ hoả thổ. Cho nên con người cũng phải theo quy luật sinh khắc chế hoả của âm dương ngũ hành.


Nam là dương, nữ là âm, nam nữ đều là có 5 loại mệnh là kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Do đó sự hôn nhân của nam nữ thực chết là kết quả tương sinh tương hợp của âm dương, ngũ hành .từ nhứng ví dụ ở phần trên trong sách này ta có thể thấy rõ, vì sao có những cặp vợ chồng ái ân đằm thắm, bách niên giai lão ; nhưng cũng có những cặp vợ chồng ban đầu tình sâu nghĩa nặng, đến giữa chừng lại bị chia lìa ; vì sao có những cặp vợ chồng trước hợp sau tan, trước yêu nhau sau trở nên thù địch, tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Ðó tất cả đều là kết quả tất yếu của sự sinh khắc trong hôn nhân của âm dương ngũ hành.


Tổ tiên chúng ta để làm cho cuộc sống của mọi người được hạnh phúc, trong việc hôn nhân nam nữ đã có những nghiên cứu sâu sắc và đưa ra những cống hiến to lớn. Sau khi kinh Dịch ra đời, người xưa đã dùng Bát quái để dự đoán hôn nhân tốt hay xấu. Sau khhi thiên can địa chi được đưa vào Tứ trụ để dự đoán và 12 con vật cầm tin được phát hiện thì sự nghiên cứu về hôn nhân càng đạt được kết quả nhiều hơn và để lại những di sản văn hóa quý báu cho đời sau. Sự nghiên cứu đó đại để được chia làm ba loại : thứ nhất là theo âm dương ngũ hành lấy năm mệnh tương sinh tương khắc làm chính. Ví dụ : nam mệnh kim, nữ mệnh thổ vì thổ kim tương sinh cho nên phối hôn là tốt. Thứ hai là lấy 8 chữ của nam nữ hợp nhau để cân bằn ngũ hành. 

Ví dụ : Tứ trụ của nữ, thương quan nhiều thì nên phối với nam Tứ trụ tỉ kiếp nhiều để đề phòng nữ khắc nam. Cho nên đời xưa khhi đính hôn thường phải hợp Tứ trụ là có căn cứ khoa học. Thứ ba là : theo 12 con vật cầm tinh tương hợp với nhau để tiến hành phối hôn. Nếu những con vật cầm tinh đó xung hại bất hoà với nhau thì không thể phối hôn. Ví dụ trong sách : " Vạn bảo ngọc hạp kí kim thư" có ghi lại câu ca không lợi cho kết hôn như sau : " xưa nay bạch mã hổ như bị dao cắt đứt, lợn gặp khỉ thì không lâu dài. Rồng gặp thỏ thì nửa chừng đứt gánh, gà gặp chó thì nước mắt chảy quanh".


Những phương pháp phối hôn như thế vào thời đó đã có một tác dụng to lớn để làm cho các cuộc hôn nhân được mĩ mãn, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ðó là những giá trị rất thiết thực của thành quả nghiên cứu về phương pháp phối hôn nam nữ mà cho đến ngày nay vẫn còn được coi trọng.


Vì sự phối hợp nam nữ có tính khoa học rất sâu sắc và huyền diệu, nhưng do xã hội không coi trọng nói, không nghiên cứu cho nên vấn đề phối hôn nam nữ đã coi trọng nó, không nghiên cứu cho nên vấn đề phối hôn nam nữ đã không được giải quyết tốt đẹp. Mặt khác còn vì trong phối hôn người ta không làm theo khoa học hoặc chỉ dựa vào cảm tính bồng bột nên đã dẫn đến bi kịch khắc vợ chồng không những gây ra thảm kịch vì hôn nhân mà tỉ lện li hôn ngày càng cao. Tôi trong nhiều dự đoán về hôn nhân đã phát hiện thấy khoảng 80% các cuộc hôn nhân đều không suôn sẻ.


Chết vì hôn nhân và ly hôn đã tạo nên sự tan nát gia đình và do đó đã đem đến cho xã hội một loạt vấn đề nan giải, làm cho Nhà nước phải chú ý đến sự lo lắng cũng như sự thận trọng của xã hội đối với hôn nhân. Ví dụ : các chuyên gia ở Nhật Bản và Singapo đều tích cực tìm kiếm những biện pháp để giải quyết về mặt này. Một số chuyên gia Nhật Bản cho rằng nam nữ phối hôn về tuổi tác nên chênh nhau khoảng 15 tuổi là tốt, tức nam cao tuổi hơn nữ.

Trong vấn đề hôn nhân, qua thời gian dài quan sát và nghiên cứu tôi phát hiện thấy tuy chết do hôn nhân hoặc ly hôn có rất nhiều nguyên nhân, nhưng không hoàn toàn là do mệnh năm tương khắc tương hình nhau, hoặc các cầm tinh con vật tương hại nhau mà mệnh năm tương sinh , cầm tinh tương hợp cũng vẫn có sự khắc vợ khắc chồng. Nam nữ phạm khắc chiếm tỷ lệ lớn nhất là do hung thần ác sát trong Tứ trụ và can chi trụ năm của vợ chồng phạm thiên khắc, địa xung là chính.
Qua thực tiễn tôi cũng phát hiện những cặp vợchồng tương thân tương ái với nhau từ đầu đến cuối hoặc giữa họ có sự tranh cãi lẫn nhau nhưng vẫn chung sống với nhau đến già ( đời xưa cho rằng sau 60 tuổi mà hôn nhân tan vỡ thì không phải là khắc hại nữa), trong đó chủ yếu nhất và cũng là điều quan trọng nhất chính là trụ năm của vợ chồng tương sinh, tương hợp. Thiên hợp địa hợp thì không còn sợ mệnh năm tương khắc hoặc cầm tinh tương hình, hoặc trong Tứ trụ có hung sát.

Vì sao trụ năm của hai vợ chồng tương sinh tương hợp thì không sợ khắc hoặc xung khắc đối kháng. Ðó là vì trụ năm là cơ bản, là rễ của hai cây đã tương sinh tương hợp thì tất nhiên gốc rế của cây ổn định vững chắc, không dễ chia ly, không sợ khắc hại. Ngược lại, nếu trụ năm của vợ chồng phạm thiên khắc địa xung thì cho dù mệnh năm tương sinh, trong Tứ trụ sát tinh tuy ít nhưng vì rễ cây đã bị tổn thất, tất nhiên là rễ khô, cây chết, dẫn đến bi kịch hôn nhân.
Ðể nói rõ trụ năm tương sinh, thiên hợp địa hợp thì không sợ khắc hại, dưới đây xin đơn cử mấy ví dụ làm chứng. 
 Ví dụ 1. Càn tạo
 
 Khôn tạo : Giáp dần.
Càn tạo quý thuỷ thương quan ở đất trường sinh, thực thần xuất hiện hai lần ( thực nhiều là thương), can chi trụ ngày giống nhau là khắc vợ rất nặng. Nhưng vì trụ năm vợ chồng tương sinh cho nên vợ chồng trường thọ mãi đến nay vẫn còn mạnh khỏe.  
Ví dụ 2. Càn tạo 
Khôn tạo : ất dậu
Càn tạo thê tinh ở mộ địa mà bị khắc, ngày giờ tương xung nhau đó là tượng khắc vợ, phải lấy vợ lần thứ 2. nhưng vì trụ năm của vợ chồng thiên địa tương sinh tương hợp nên vợ chồng vẫn ái ân đằm thắm. 
Ví dụ 3. Càn tạo
Tháng 10 năm 1991 khi tôi ở Chu Hải - Quảng Ðông có ông Lý là cán bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật đã có những công trình đáng kể đến nhờ tôi đoán. Tôi thấy trong Tứ trụ thương quan nhiều, nhật nguyên là giáp tuất khắc vợ rất nặng, đó là dấu hiệu của người khắc vợ, lấy vợ lần thứ hai. Năm ông 40 tuổi gặp đại vận là thìn, năm 1988 lưu niên cũng là thìn cùng với các thìn trong Tứ trụ tạo thành 3 thìn xung 1 tuất, xung đúng vào ngôi vợ. Do đó năm 1988 sẽ có tai hoạ nếu không ly hôn thì chết. Nhưng vì vợ sinh năm ất dậu, trụ năm của hai người là thiên can hợp nhau, địa chi cũng hợp nhau, gốc rễ bền vững không thể phá nổi, cho nên hai vợ chồng qua những biến động của xã hội vẫn ý đầu tâm hợp, cuộc sống mỹ mãn.   
Trên kia đã nói đến trụ năm của năm sinh hai vợ chồng phạm thiên khắc địa xung tức là gốc bị thương tổn thì cho dù mệnh năm của vợ chồng tương sinh, nếu trong Tứ trụ không có cát tinh cứu trợ, cũng không tìm được cách hóa giải thì khi mệnh nam qua tuổi 54, người nhẹ thì ly hôn hoặc vì bị bệnh mà tàn phế, người nặng thì sẽ chết.
Khi mệnh nam nữ ở tuổi chẵn 54 đều là cửa ải của sự sinh tử. Ðiều đó chủ yếu là trụ năm của năm sinh ở thời điểm 54 tuổi cùng với lưu niên phạm thiên khắc địa xung, làm hại thái tuế của năm đó. Ðặc biệt là mệnh nam nếu trụ năm phạm thiên khắc địa xung với vợ thì năm 54 tuổi rất khó vượt qua. Năm 54 tuổi lại cũng đúng là năm bản mệnh của vợ cho nên về phía nữ phần nhiều là năm dễ bị chồng chết.
Có những cặp vợchồng trụ năm phạm thiên khắc địa xung, chồng lúc 54 tuổi tuy không chết nhưng vì bệnh tật hoặc tai nạn mà tàn phế, nhưng đến năm 60 tuổi vừa đúng phạm thiên khắc địa xung với lưu niên khắc hại thái tuế. Do đó chồng mất.
Dưới đây đơn cử mấy Ví dụ để chứng minh.
Ví dụ 1. Càn tạo : sinh năm Canh ngọ, 54 tuổi gặp năm giáp tí bị bệnh.
Khôn tạo : sinh năm bính tí 54 tuổi là năm mệnh, mất chồng.
Ví dụ 2. Càn tạo : sinh năm tân mùi, 54 tuổi gặp năm ất sửu bị bệnh.
Khôn tạo : sinh năm Ðinh sửu, năm 48 tuổi, gặp năm mênh, mất chồng.
Ví du 3 . Càn tạo : sinh năm Mậu dần, năm 54 tuổi gặp năm nhân thân, bị bệnh.
Khôn tạo : sinh năm giáp thân, năm 48 tuổi gặp năm mệnh mất chồng.
Ví du 4: Càn tạo : sinh năm Mậu dần, năm 54 tuổi gặp năm nhân thân bị bệnh tàn phế.
Khôn tạo : sinh năm giáp thân, năm 48 tuổi gặp năm mệnh chồng tàn phế.
Ví du 5:  Càn tạo : sinh năm Ðinh sửu, năm 54 tuổi gặp năm tân mùi, bị bệnh tàn phế.
Khôn tạo: sinh năm quý mùi, năm 48 tuổi gặp năm mệnh chồng bị tàn phế.
Ví du 6 . Càn tạo : sinh năm Bính tý, năm 54 tuổi gặp năm canh ngọ, đầu năm ly hôn.
Khôn tạo : sinh năm Nhâm ngọ, năm 48 tuổi gặp năm mệnh, ly hôn. 

Ví dụ cuối cùng này vì năm 1987 đã dự đoán mệnh nam năm Canh ngọ 1990 nếu không ly hôn thì sẽ chết, không chết thì vì bị bệnh mà tàn phế. Do đoán trước nên đã tìm cách hóa giải nến cả hai vợ chồng đều bình yên, vượt qua năm canh ngọ, từ hung trở thành cát, về sau danh lợi đều đạt được cho đến nay vẫn mạnh khỏe. Ví dụ này chứng tỏ một khi đã đoán được tai hoạ nếu tìm cách hoá giải có thể vượt qua.
Ðối với những cặp vợ chồng trụ năm không phạm thiên khắc địa xung thì khi nam nữ đến tuổi 54, nếu Tứ trụ của mình tổ hợp tốt, bản thân mình không bị bệnh hoặc không bị tai hoạthì người thân trong nhà tất nhiên sẽ gặp cản trở khó khăn hoặc gặp những việc không thuận. Nếu tổ hợp Tứ trụ của mình không tốt thì nhất định mình sẽ bị bệnh hoặc gặp trắc trở nào đó.
Ví du 1. Một ông họ Tôn người ở Nam Kinh, năm quý hợi 1983 đúng năm 54 tuổi vì bệnh phải trải qua đại phẩu thuật, về sau mất năm kỉ tị.
Ví du 2. Giáo sư Hạ ở Quảng Châu sinh năm Giáp tuất 1934 năm mậu thìn bình an vô sự nhưng con đột nhiên bị điên.
Ví du 3. Công trình sư Trương ở Trùng Khánh sinh năm quý mão 1903, năm Ðinh dậu 1957 bị ghép vào tội phần tử phái hữu.
Ví du 4. Bà Ngũ ở Thượng Hải sinh năm ất sửu (1925), năm Kỷ mùi 1979 con phạm pháp bị giam.
Do đó có thể thấy trụ năm của vợ chồng phạm thiên khắc địa xung, khi đến tuổi 54 nếu giữa hai vợ chồng không bị chết hoặc ly dị thì sẽ gặp những điều xấu khác. Do đó khi trụ năm sinh phạm thiên khắc địa xung với lưu niên thì nhất đinh sẽ gặp tai hoạ nào đó, hoặc việc trắc trở.
Căn cứ kinh nghiệm trụ năm hai vợ chồng tương sinh, thiên địa tương hợp tôi đã tổng kết ra bảng năm hôn nhân của nam nữ, xin để cung cấp để tham khảo.  

BẢNG NĂM HÔN PHỐI CỦA NAM NỮ 
Giải thích: Bảng này lấy lớn phối nhỏ tức mệnh nam nên phối với mệnh nữ. Ví dụ: Mệnh nam sinh năm Quý sửu nên phối với mệnh nữ sinh năm Canh thân, Tân dậu, giáp tí. Nếu mệnh nữ sinh năm Quý sửu thì phải tìm năm sinh trong cột mệnh nữ để tra ra mệnh nam nên phối trong cột mệnh nam. Ví dụ: mệnh nữ Quý sửu thì nên phối hôn với mệnh nam sinh nam sinh năm ất tị hoặc Mậu thân. 

Ðặc điểm chủ yếu của bảng này là lấy trụ năm của nam nữ tương sinh tương hợp làm chính chứ không đòi hỏi mệnh của nam nữ tương sinh. Nếu trụ năm của hai bên tương sinh tương hợp, mệnh năm lại tương sinh thì tất nhiên càng tốt. Ví dụ: nam Giáp tuất phối hợp với nữ Kỷ mão là trụ năm thiên địa tương hợp lại còn thêm 1 người mệnh hỏa, 1 người mệnh thổ tức mệnh năm tương sinh cho nhau.

Bảng năm phối hôn của nam nữ đồng thời bảo đảm trụ năm tương sinh tương hợp còn cố gắng tránh điều kiêng kị của 12 cầm tinh tương hại lẫn nhau và chi năm tương hình lẫn nhau. Có những trường hợp tuy chỉ năm tương hình lẫn nhau như thìn dậu thuộc về tương hình nhưng với hai người mà nói là trong hợp có sinh nên lấy hợp làm chính.
Trong bảng này tuổi của nam nữ cách nhau ít nhất là1 tuổi, cách xa nhất là 15 tuổi, đặc biệt là nam sinh năm hợi chỉ có tương sinh tương hợp với nữ Tứ trụ năm nhỏ hơn 15 tuổi. Gặp trường hợp như thế nếu không tìm được vẫn có thể làm theo cách cổ xưa là mệnh năm nam nữ tương sinh để phối hôn.
Bảng năm phối hôn nam nữ là năm sinh phối hôn nam nữ tốt nhất, lý tưởng nhất, là lấy theo đề phòng khắc chồng khắc vợ làm mục tiêu chính. Bên cạnh đó những phương pháp phối hôn theo cách cổ đại vẫn có thể dùng được. Nói như thế nghĩa là chọn cách phối hôn theo bảng này cũng được hoặc theo cách cổ cũng được, bạn có thể tuỳ ý chọn.
Bảng này là lấy 60 năm làm 1 vòng để phối hôn. Khi sử dụng có thể tra bảng nạp âm 60 hoa giáp ở tiết 1 chương 5 sách này. Ðể tiện cho độc giả ở đây chỉ trích can chi từ năm 1941 đến năm 2000. Thời gian ngoài khoảng đó bạn đọc có thể tra cứu để suy ra.

1 nhận xét:

  1. Hướng dẫn chọn tuổi kết hôn như vậy thì chỉ đem lại tác hại cho đương số mà thôi.Vì mệnh của một người là do cả 4 yếu tố: năm sinh, tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh của người đó tạo nên, Một năm sinh thì không nói lên diều gì. So 2 năm sinh để chọn người kết hôn như bài viết trên là vô nghĩa, dù so can chi vói nhay hay chuyển sang Cung mệnh, sang mệnh Nạp âm đẻ so sánh cũng vậy. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn đọc có thể tham khảo bài CHỌN VỢ/CHỒNG THEO TỨ TRỤ trên web phongthuybinh.blogtiengviet.net.
    binhdan51@gmail.com

    Trả lờiXóa