Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Hàm COUNTIF- hàm đếm có điều điện trong Excel

Khi bạn phải tính số lượng nhân viên trong công ty, đếm theo có bao nhiêu nhân viên nam và bao nhiêu nhân viên nữ, thì đây chính là lúc bạn bạn nên sử dụng hàm COUNTIF trong Excel.
Trên thực tế chúng ta thường hay bắt gặp bài toán thống kê với một hoặc nhiều điều kiện ràng buộc. Hàm COUNTIF trong Excel phần nào giúp bạn thực hiện những thao tác đó. Lưu ý, tùy theo cài đặt của từng máy mà các bạn dùng dấu phân cách trong các hàm là “,” hoặc “;” các bạn nhé!
Với đề bài yêu cầu thống kê mà cho biết một điều kiện cụ thể, ta dùng hàm COUNTIF
CÁCH THỨC SỬ DỤNG HÀM COUNTIF - VÍ DỤ MINH HỌA
Cú Pháp: COUNTIF(Vùng điều kiện, điều kiện)
Ý Nghĩa: Hàm COUNTIF trong Excel dùng để đếm số ô thỏa mãn “điều kiện” trong phạm vi “vùng điều kiện” đã được chỉ ra.
VD: Đếm số sinh viên có giới tính “Nam” trong danh sách dưới đây:
ham countif trong excel
Để đếm được số học sinh nam ta sử dụng công thức cho ô D15 như sau:=COUNTIF(C5:C14,"Nam")
ham countif trong excel
Tương tự hàm COUNTIF bạn có thể xem thêm cách thức sử dụng Hàm COUNTIFS, Hàm thống kê có điều kiện
Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều ví dụ cụ thể trong cuộc sống mà đôi lúc bạn cần phải nhờ tới và sử dụng hàm COUNTIF để tính toán số lượng các vấn đề trong nhiều công việc cụ thể.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét