Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Iperf để đo bandwidth

Download: https://iperf.fr/
Mã nguồn mở: Hệ điều hành Linux/Windows
Iperf là một công cụ kiểm tra băng thông tuyệt vời, nó có thể giúp bạn tìm ra các vấn đề mạng. Bạn có nghi ngờ kết nối 100Mb của mình có vấn đề (không đạt băng thông như đăng ký). Hãy sử dụng Iperf trên các máy tính tại phần cuối của mỗi kết nối, thực hiện một kiểm tra và xem kết quả thực tế thế nào. Chương trình không yêu cầu cài đặt và có thể đo TCP và UDP, jitter, và một số các metric khác.

Hình Công cụ kiểm tra băng thông Iperf
Cài đặt Iperf trên cả 2 máy Server và Client
Step 1. Tải Iperf

#wget http://ncu.dl.sourceforge.net/projec...f-2.0.5.tar.gz

Step 2. Cài đặt thư viện gcc

#yum -y install gcc*

Step 3. Giải nén và cài đặt iperf-2.0.5

#tar -xf iperf-2.0.5.tar.gz
# cd iperf-2.0.5
# ./configure
# make
#make install

Step 4. Trên server chạy lệnh sau

#iperf -s

Sẽ có kết quả như bên dưới , nghĩa là server đang lăng nghe và chờ phía Client kết nối vào

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"

[root@servertest iperf-2.0.5]# iperf -s
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"

Step 5. Trên Client gõ lệnh sau để đo Bandwidth (ip 192.168.1.244 là ip của Server)

#iperf -c 192.168.1.244

Kết quả như sau:

Có tổng cộng 10.9 GBytes được gửi/nhận
Và Bandwidth hiện tại là 9.40 Gbits/sec
------------------------------------------------------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét