Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA PHÍM SHIFT (HAY DÙNG) TRONG CAD


lệnh 
Line,  Pline Shift <=> F8
Nhấn giữ Shift và quét chuột để bỏ bớt đối tượng chọn
(Nhấn giữ Ctrl và quét chuột để thêm đối tượng chọn
lệnh Fillet + Shift <=> Fillet với R = 0
Viết chữ Hoa Shift + chuột phải = chọn nhanh chế độ truy bắt điểm
TRIM (Enter 2 lần) Shift = EXTEND
Shift + space + click chọn đối tượng nằm dưới một đối tượng khác
Ctrl + Shift + V paste để tạo nhanh 1 block

0 nhận xét:

Đăng nhận xét