Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Cội nguồn ...Trông trời trông đất nhớ nhau
Thế gian thay đổi biết đâu mà lường ?
Trên đời cũng lắm chuyện buồn...
Làm sao ai biết cội nguồn từ đâu ?...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét