Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Đợi và chờ


Khi mô cũng đợi cũng chờ
Cũng mong mau đến cái giờ gặp em
Trông ngày rồi lại mong đêm
Để anh được nói với em bao điều.

Một yêu rồi đến hai yêu
Ba yêu rồi đến yêu nhiều nghe em
Tình yêu đâu tính thời gian
Đã yêu mãi yêu ngàn lần yêu

Mặc mưa mặc gió bao nhiêu
Vẫn không lay được tình yêu chúng mình


0 nhận xét:

Đăng nhận xét