Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Giới thiệu về các lệnh “show” trên Router

Thông tin chung:

Chủ đề: Làm quen với các lệnh “show”

Thiết bị cần thiết: Chúng ta cần sử dụng một router

Nội dung:

1. Hiển thị các cấu hình đang chạy trong bộ nhớ memory(mất khi tắt máy)

2. Hiển thị các cấu hình trong bộ nhớ flash (flash memory)

3. Hiển thị các lệnh đã được gõ (History)

4. Hai cách để lệnh vừa gõ

5. Lấy trạng thái hiện tại của giao thức tầng 3 của router

6. Lệnh xem các thông tin quan trọng.

7. Cách xem thời gian hiện tại của router

8. Lệnh xem các host hiện tại lưu trong cached.

9. Liệt kê thông tin của các card kết nối mạng.

Ôn tập các lệnh show.

Bước thực hiện:

-          Đăng nhập vào chế độ đặc quyền

1.    Hiển thị các cấu hình đang chạy trong bộ nhớ memory(mất khi tắt máy)

-          Để xem cấu hình đang chạy trên bộ nhớ ta sử dụng lệnh “show running-config”. Có một điều cần chú ý là cấu hình trên bộ nhớ hiện tại không lưu lại cho lần khởi động sau

image

2.    Hiển thị các cấu hình trong bộ nhớ flash (flash memory)

-          Để các cấu hình có thể sử dụng cho các lệnh khởi động sau. Ta có thể lưu cấu hình hiện tại vào bộ nhớ flash (flash memory). Bộ nhớ này là nơi lưu trữ dưới dạng file ảnh, không bị mất vào lần khởi động sau. Tuy vậy, việc sao lưu này sẽ thao tác thụ động bởi người sử dụng. Để xem các dữ liệu được lưu trong bộ nhớ flash ta sử dụng lệnh “show flash”

image

3.    Hiển thị các lệnh đã được gõ (History)

Router#show history

  enable

  show history

Router#

4.    Hai cách để lệnh vừa gõ

-          Trong khi viết lệnh, để xem các lệnh trước. Ta dùng phím “up arrow” hoặc ctrl + P. Để xem lệnh tiếp. Ta dùng phím “down arrow” hoặc dùng ctrl + N

5.    Lấy trạng thái hiện tại của giao thức tầng 3 của router

Để xem trạng thái hiện tại của giao thức tại router. Ta dùng lệnh “show protocols”

 image

6.    Lệnh xem các thông tin quan trọng

-          Để xem trạng thái hiện tại của giao thức tại router. Ta dùng lệnh “show protocols”

 image

7.    Cách xem thời gian hiện tại của router

-          Để xem giờ hiện tại của router ta dùng lệnh “show clock”

 image

8.    Lệnh xem các host hiện tại lưu trong cached

-          Để xem các host kết nối đến trong router. Ta dùng lệnh “show hosts”

image

9.    Liệt kê thông tin của các card kết nối mạng

-          Để liệt kê thông tin về các card mạng.Ta dùng lệnh “show interfaces”. Ở đây sẽ hiện thị đầy đủ các thông tin của card mạng hiện tại

 image

Ôn tập các lệnh show

Trả lời câu hỏi:

 1. 1.    Muốn đăng nhập vào Router và vào chế độ đặc quyền. Chúng ta sẽ thi hành lệnh gì?

Trả lời: Dùng lệnh “enable”

 1. 2.    Xem cấu hình đang chạy, chúng ta sẽ sử dụng lệnh gì?

Trả lời: Dùng lệnh “show running-config”

 1. 3.    Bạn muốn xem nội dung trong bộ nhớ flash. Làm sao để làm điều này?, Tên của IOS(Internet operating System) trong bộ nhớ? Độ lớn của nó là bao nhiêu? Còn trống bao nhiêu trong bộ nhớ flash?

Trả lời: Dùng lệnh “show flash”, Tên IOS là C1841-ADVIPSERVICESK9-M, độ lớn là 33591768 bytes. Bộ nhớ flash còn trống 30168797 bytes

 1. 4.    Muốn xem toàn bộ thông tin của giao thức tầng 3 của router hiện tại. Lệnh gì bạn sử dụng để làm điều này?, Giao thức gì được bật? Bao nhiêu cổng đang bật và tắt?

Trả lời: Dùng lệnh “show proto”

 1. 5.    Xem danh sách các lệnh bạn đã nhập vào. Bạn sẽ sử dụng lệnh gì?

Trả lời: Dùng lệnh “show history”

 1. 6.    Phím nóng nào sẻ đưa bạn lên những lệnh đã nhập trước đó là gì?(2 đáp án)

Trả lời: Dùng phím up arrow hoặc ctrl + P (P có nghĩa là previous)

 1. 7.    Lệnh gì sẽ giúp bạn xem những thông tin quan trọng như : thời gian hoạt động của router, dạng nền tảng, phiên bản hệ điều hành, số lượng bộ nhớ, số cổn và cấu hình đăng kí?
  IOS chứa ở đâu?
  Router nền tảng gì?
  Tổng số lượng NVRAM trên router?
  Cấu hình thanh ghi giá trị gì?
  Có bao nhiêu cổng Ethernet  và cổng Serial trên router?

Trả lời: Dùng lệnh “show vesion”

            Chứa trong memory(bộ nhớ trong router)

          Nền tảng Cisco 1841 (revision 5.0)

          NVRAM là 191Kb

          Thanh ghi (Configuration register là 0×2102)

          2 FastEthernet IEEE 802.3 . Chưa có cổng serial vì chưa lắp vào

 1. 8.    Hiển thì thời gian và ngày tháng của router. Lệnh nào sẽ hoàn thành điều này?

Trả lời: Dùng lệnh “show clock”

 1. 9.    Hiện danh sách các host trên router. Lệnh gì sẽ làm điều này?

Trả lời: Dùng lệnh “show hosts”

 1. 10. Hiển thị danh sách tất cả các user đã để nối đến router dùng lệnh gì?

Trả lời: Dùng lệnh “show users”

 1. 11. Lệnh gì để hiển thị thông tin chung và của các cổng của tầng 3?

Trả lời: Dùng lệnh “show protocols”

1 nhận xét: