Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Hướng dẫn sử dụng gói hỗ trợ đọc file .CSV bằng Java full

CongDongJava's Libray - CSV Reader v1.0: http://www.mediafire.com/?arrifv1lvpvek4v

Chào cả nhà lâu nay do bận công việc và việc học nên mình không có nhiều thời gian để viết các bài viết hướng dẫn. Dạo gần đây tương đối rảnh nên tạo 1 Lib hỗ trợ các bạn xử lý file CSV 1 cách để dàng hơn

File CSV là gì: 
*.csv là 1 dạng file text. CSV là viết tắt của comma-separated values. Đặc tính của loại file này là dạng bảng, được phân chia bởi các dấu ",". Ví dụ:

Nếu bạn có 1 bãng như sau

____|____|_____________
ABC | 1 | dasasda
EEE | 23 | adasdaasd
dâsd| 24 | adadasd

và bạn muốn dùng 1 text file để represent nó, thì file csv của bạn sẽ là

ABC,1,dasasda
EEE,23,adasdaasd
dâsd,24,adadasd

Mỗi 1 giá trị trước dấu "," đại diện cho là 1 cột.

Bạn có thể dùng Excel hoặc bất cứ text editor nào đẻ mở

CSV dùng khi nào:
Thường dùng để chuyển dữ liệu từ nguồn này sang nguồn khác, thường dùng đẻ Import và Export data trong các ứng dụng. Ví dụ sau khi hoàn thành chương trình nhập sản phẩm và khách hàng có 10000 sản phẩm cần nhập vào? Bạn phải làm sau, nhập từng cái 1 à! Vấn đề được giải quyết khi chúng ta tạo file CSV và lưu dữ liệu trên đó và viết vài đoạn code để xử lý. Dể tiết kiệm thời gian của các bạn Lib đọc và ghi CSV của CongDongJava đã xây dựng các hàm API, các bạn chỉ cần gọi và sử dụng một các dễ dàng.

Sử dụng như thế nào:
Bạn tài file lib về, vào ứng dụng của bạn và add lib này vào, hướng dẫn sử dụng chi tiết sẽ được đề cập dưới đây

Đọc file CSV
Sau khi add lib vào project của bạn chúng ta tiến hành đọc file CSV.
Giả định mình có file CSV như sau:

File CSV trên Excel

File CSV thuần chụp bằng Notepad

Giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc file này
Ở đây mình để file cdjvproduct ở ngay thư mục của project nên mình sử dụng đường dẫn tương đối


PHP:


public static void docfile() {
try {
CsvReader docfile = new CsvReader("cdjvproduct.csv");
//Bat dau doc file CSV
docfile.readHeaders();
//Duyet qua tung ROW - Dong du lieu
while(docfile.readRecord()){
// Lay bang Ten Cot
String temp="";
temp+=docfile.get("Ma san pham")+" | ";
// Lay bang So tu tu cua cot bat dau tu 0
temp+=docfile.get(1)+" | ";
temp+=docfile.get(2)+" | ";
temp+=docfile.get(3)+" | ";
System.out.println(temp);
}
} catch (Exception ex) {
Logger.getLogger(ExampleReadCSV.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
}


Với đoạn code trên bạn đã duyệt qua được các row của CSV, kết quả như sau:

Lấy các cột của CSV

PHP:


public void getheadernames()
{
try {
// Lay ten cac truong du lieu
CsvReader docfile = new CsvReader("cdjvproduct.csv");
//Bat dau doc file CSV
docfile.readHeaders();
for (int i = 0; i < docfile.getHeaderCount(); i++) {
System.out.println(docfile.getHeader(i));

}
} catch (Exception ex) {
Logger.getLogger(ExampleReadCSV.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
}


Với đoạn code trên bạn sẽ lấy được tên các trường của CSV (MetaData)
Kết quả như sau:

Đây là code Example và file CSV mẫu:

 http://www.mediafire.com/?mln8ci5dcp590zl
Chúc các bạn thành công
.....

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét