Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Các môn phái võ cổ truyền của Việt Nam

Việt Nam, với hơn 1000 năm văn hiến, và hàng nghìn năm xây dựng và phát triển, đã có rất nhiều môn phái võ xuất hiện rồi tàn lụi. Số lượng môn phái võ của Việt Nam chắc không ai có thể biết hết được. 
Ở đây tôi xin nêu ra một số môn phái tiêu biểu mà tôi biết, mong các bạn bổ sung thêm cho các thành viên khác có thể có thêm hiểu biết về sự phong phú của võ Việt:
Miền Bắc
Hoàng quyền
Võ Vật Liễu Đôi
Thăng Long Võ Đạo
Nam Hồng Sơn
Thanh Phong Võ Đạo
Bắc Việt Võ

Miền Trung
Tây Sơn Võ Đạo
Bình Thái Đạo
Áo Vải
Nhất Nam (võ Hét) 

Miền Nam
Bạch Hổ Võ Phái
Tân Khánh Bà Trà
Kim Kê
Thanh Long Võ Đạo
Tiên Long Quyền Đạo [1]
Bình Định Sa Long Cương
Trúc Lâm Thái Hư
Việt Đạo Quán
Tây Sơn Bình Định
Hóa Quyền Đạo [2]

Hải ngoại
Sơn Long Quyền Thuật
Võ Thuật Văn Võ Đạo
Phượng Long Võ Đạo
Nam Hổ Quyền
Hoa Long Võ Đạo
Tinh Võ Nam Hải
Võ Khí Thuật
Thiếu Hổ
Văn Long Võ Đường
Minh Tâm Võ Đạo
Trường Bạch Long
Võ Kinh Vạn Nam Phái
Thủy Pháp
Cây Lau Võ Đường
Minh Long Tây Sơn Võ Đạo [3]
Việt Đạo Quán Thế Giới [4]
Qwankido (Quán Khí Đạo)
Việt Vũ Đạo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét