Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Tổng hợp 26 footer đẹp & ấn tượng trong thiết kế website dùng để tham khảo

Một trang web được thiết kế tốt cần phải có một footer & header ấn tượng. Nếu bạn không có ý tưởng những gì bạn nên đặt ở phần cuối trang, chúng tôi có 26 trang web với footer đầy cảm hứng. Và chúng tôi tin rằng nó sẽ cung cấp cho bạn nguồn cảm hứng trong việc thiết kế 1 website ấn tượng cho khách hàng của bạn. 

vSplash
vSplash

DivVoted


Vimeo


AAN Designers
AAN Designers

Arun Pattnaik
Arun Pattnaik

Carreras Con Futuro
Carreras Con Futuro

Christopher Scott
Christopher Scott

Cole & Weber
Cole & Weber

Dawghouse Design Studio
Dawghouse Design Studio


Duirwaigh Studios
Duirwaigh Studios

Ectomachine
Ectomachine

Efingo
Efingo

Filcka
Filcka

Freelenz
Freelenz

Juagn Diego Velasco

Juagn Diego Velasco

Komodo Media
Komodo Media

Fran Boot
Fran Boot

Productive Dreams
Productive Dreams

PV.M Garage
PV.M Garage

Rose Fu
Rose Fu  border=

Sevenedge
Sevenedge

Odosketch
Odosketch

Snail bird
Snail bird

Something Interesting
Something Interesting

STPo


Wing Stranger Productions
Wing Stranger Productions

0 nhận xét:

Đăng nhận xét