Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005

1. Yêu cầu máy tính phải có Net Framework 2.0

2. Download


3. Setup

  • chạy file: SQLEXPR_ADV.exe  • và làm theo hình
               

4. SQL Server Management Studio Expres

  •  chạy file: SQLServer2005_SSMSEE.msi

  •  làm theo hình


 

         

 

 

5. Hướng dẫn chạy SQL Server 2005:   

 
Anh đã trở lại ...

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét