Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

GIẬN!

Có thể em không về đây nữa 
Để đêm này mưa thật nhiều mưa 
Căn gác vắng mình anh thao thức 
Biết bây giờ em đã ngủ chưa? 


Anh như thể ngọn đèn cao áp 
Đứng cúi đầu chịu những cơn mưa 
Sao em còn quá nhiều giận dỗi 
Yêu bao nhiêu mới gọi là vừa?


Nếu như cho phép anh được ước 
Anh ước gì đừng có ngày xưa 
Có thể anh sẽ không buồn thế 
Và đêm này chưa chắc đã mưa? 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét