Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Xử phạt người điều khiển xe mô tô không có hoặc không mang theo Giấy phép lái xe

Hỏi: Người điều khiển xe mô tô không có hoặc không mang theo Giấy phép lái xe bị xử phạt hành chính như thế nào?

Trả lời:


Ảnh minh họa
Theo nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, mức xử phạt như sau: 

Người điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe bị phạt tiền từ 60.000- 80.000 đồng (Theo điểm c khoản 2 điều 24) 
Người điều kiển xe mô tô không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa bị phạt tiền từ 120.000- 200.000 đồng. Bị tịch thu giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa và bị tạm giữ phương tiện, giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện 10 ngày (Theo điểm a khoản 4, khoản 9 điều 24 và điểm h khoản 1 điều 54).

Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc đã hết hạn sử dụng từ 6 (sáu) tháng trở lên bị phạt tiền từ 2.000.000- 3.000.000 đồng. Tạm giữ phương tiện, giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện 10 ngày (Theo điểm a khoản 8 điều 24 và điểm h khoản 1 điều 54).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét