Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Xử phạt người điều khiển xe máy,ô tô chưa đủ độ tuổi quy định

Hỏi: Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô chưa đủ độ tuổi quy định bị xử phạt hành chính như thế nào?

Trả lời


Ảnh minh họa
Theo nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, mức xử phạt như sau: 

Phạt cảnh cáo người điều từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô, bị tạm giữ phương tiện, giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện 10 ngày (Theo khoản 1 điều 24 và điểm h khoản 1 điều 54).

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô bị phạt tiền từ 600.000- 800.000 đồng và bị tạm giữ phương tiện, giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện 10 ngày (Theo khoản 7 điều 24 và điểm h khoản 1 điều 54). 

Người điều khiển xe máy chuyên dùng không đúng độ tuổi hoặc tuổi không phù hợp với ngành nghề theo quy định bị phạt tiền từ 100.000- 200.000 đồng (Theo điểm a khoản 1 điều 25).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét