Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

NGƯỜI NGÀY XƯA

Lại một năm nữa lập đông 
Người xưa giờ đã lấy chồng thật xa 
Bên cầu còn mỗi mình ta 
Vớt trăng trăng vỡ, chạm hoa hoa tàn 
Sóng đời xô phận lỡ làng 
Nhăn nheo những nét đa mang tình người 
Cầu cho cuối tận phương trời 
Một người vẫn nhớ một người ngày xưa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét