Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Mức xử phạt Giấy phép lái xe ô tô hết hạn

Hỏi: Người điêu khiển xe ô tô tham gia giao thông có GPLX hết hạn hoặc không phù hợp với xe được lái bị phạt hành chính như thế nào?

Trả lời: 


Ảnh minh họa
Theo nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, mức xử phạt như sau: 

Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 6 tháng bị phạt tiền từ 300.000- 400.000 đồng. Bị tạm giữ phương tiện, giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện 10 ngày (Theo khoản 5 điều 24 và điểm h khoản 1 điều 54)

Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển, hoặc Giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên bị phạt tiền từ 2.000.000- 3.000.000 đồng.

Tạm giữ phương tiện, giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện 10 ngày (Theo điểm a khoản 8 điều 24 và điểm h khoản 1 điều 54)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét