Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Làm sao trả hết ân tình?

    Xin trao hết cho người

    Bằng tất cả trong tôi

     Phút giây này tình thức

     Với ân tình chưa vơi


Chiếc lá không bao nghĩ rằng nó có thể trả hết nợ ân tình của cây khi nó đã hết lòng hấp thụ ánh nắng mặt trời, ân tình của cây khí nó đã hết lòng hấp thụ ánh sáng mặt trời để khổ công tình chế nhựa thô thành nhựa luyện cho cây. Chiếc lá hiểu rằng nó chưa bao giờ ngừng tiếp nhận tình thương yêu của cây. Cho dù cây có già cỗi vẫn cố gắng bám rễ sâu xuống lòng đất tìm dinh dưỡng nuôi lá. Nếu chiếc lá trả hết ân tình cho cây nó cũng không thể nào trả hết nổi ân tình của mặt trời, gió nước, khoáng chất....

Chiếc lá chỉ còn biết cách sống sao cho trọn ân tình, sống sao cho thật dễ thương và làm tốt trách nhiệm của mình. Ta có khác gì chiếc lá, cũng không bao giờ trả nổi ân tình mà người đã dành hết cho ta. Thế tại sao ta cứ mãi than phiền ... và có bao giờ ta tự hỏi người cần gì ở nơi ta không?

             Như dòng sông trôi mãi

             Luôn chở nặng phù sa

             Có bao giờ em hỏi

             Ta cần gì nơi nhau

             Ngày mai sẽ ra sao

             Bây giờ ai biết được

             Phút hiện tại nhiệm mầu

             Sống hết lòng cùng nhau

0 nhận xét:

Đăng nhận xét