Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Thôi mà em!

Thôi mà em chuyện ấy đã cũ rồi 
Vết thương lòng xin đừng nhắc lại 
Ai chẳng có đôi lần khờ dại 
Vấp ngã nhiều nhưng đâu vấp giống nhau 
  
Thôi mà em mực viết đã phai mầu 
Em nhắc gì những giòng thư cũ 
Đừng khơi nữa thêm giòng nước lũ 
Muốn anh chìm trong ký ước hay sao? 
  
Thôi em ơi xin đừng nhắc tiếng nào 
Anh hiểu rồi nhưng anh không thể 
Em đừng khóc và đừng làm như thế 
Lỗi lầm xưa anh có trách gì đâu 
  
Rất mừng em bây giờ đã hiểu 
Nhưng muộn rồi trời đã sang thu 
Thuyền chẳng thể quay về bến cũ 
Xin cho lòng mãi nhớ tìm nhau.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét