Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt tốt nhất-CopCon 5.0

Ngoài phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt nổi tiếng như Vietspell hay Chính tả 2008, có thể nói Copcon là sự thay thế đáng giá, cả về chức năng lẫn tốc độ tìm kiếm. Đặc biệt, phiên bản này được cung cấp hoàn toàn miễn phí.


[​IMG]

Chính Tả CopCon 5.0 Full Download

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt hiệu quả nhất


 • Phát hiện lỗi từ ghép
 • Phát hiện lỗi từ đơn
 • Phát hiện lỗi dính từ
 • Chuẩn hoá dấu câu
 • Đưa gợi ý sửa lỗi
 • Tích hợp trong Microsoft Word
 • Tốc độ kiểm lỗi cực nhanh 100 trang A4 chỉ mất 20 giây
Download: CopCon 5.0.3 Full
(Hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng có trong file download)

Phiên bản cũ:
 
CopCon 5.0.2 Full
 


 • Phát hiện lỗi từ ghép

 • Phát hiện lỗi từ đơn

 • Phát hiện lỗi dính từ

 • Chuẩn hoá dấu câu

 • Đưa gợi ý sửa lỗi

 • Tích hợp trong Microsoft Word

 • Tốc độ kiểm lỗi cực nhanh 100 trang A4 chỉ mất 20 giây

Download: CopCon 5.2.3 Full : Link mediafire 


pass:  dientuvienthonghue 

Ban 3.1 free: 
 (mediafire) :  Link mediafire 

1.     Giao diện khởi động chương trình


-    Sai khi khởi động MS-Word 2007, ta thấy xuất hiện một tab mới có tên CopCon, nhấn vào đó. 

-    Click vào nút Chính Tả Cọp Con, một menu các chức năng xổ xuống. -    Người sử dụng cần đăng nhập vào hệ thống mới sử dụng được các chức năng của chương trình. Nhấn Đăng nhập.

-   Nếu người sử dụng chưa có tài khoản có thể nhấn vào Đăng ký để tạo cho mình một tài khoản. Khi đăng nhập thành công chương trình sẽ khởi tạo bộ kiểm tra lỗi chính tả.-   Sau khi khởi tạo xong người dùng có thể sử dụng các chức năng chính của chương trình.

Các chức năng chính của chương trình


-    Kiểm tra lỗi chính tả: để mở hộp thoại kiểm lỗi chính tả của chương trình.

-    Từ điển chỉnh sửa: danh sách các từ do người dùng cập nhật, khi gặp những từ này, chương trình sẽ xem là đúng chính tả.

-    Từ điển bỏ qua: người dùng có thể tự định nghĩa các từ gợi ý cho 1 từ nào đó thông qua chức năng này.

-    Chuyển mã font: chuyển đổi hoa thường cho các câu trong tiếng việt.

-    Chuyển hoa thường: chuyển mã trong vùng lựa chọn, trang hiện tại hay tất cả.

-    Tuỳ chọn: thiết đặt chế độ đánh dấu và kiểm tra cho chương trình.

-    Hướng dẫn: xem các hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng chương trình.

-    Tác giả: giới thiệu về sản phẩm Kiểm tra chính tả CopCon. 


2.     Kiểm tra lỗi chính tả:
(1)  Điều khiển


-    Từ trang x đến trang y: thiết lập kiểm tra chính tả trong đoạn văn bản từ trang đến trang y.

-    Trang hiện tại: thiết lập kiểm tra chính tả trong trang hiện tại.

-    Tất cả các trang: thiết lập kiểm tra chính tả trên tất cả trang.

-    Kiểm tra từ đơn: thực hiện kiểm tra chính tả từ đơn với thiết lập ở trên.

-    Kiểm tra đầy đủ: thực hiện kiểm tra chính tả từ đơn và từ ghép với các thiết lập ở trên.

-    Bỏ đánh dấu: thực hiện bỏ đánh dấu tất cả các lỗi.

(2)  Điều khiển


Hiển thị thông tin tài khoản của người sử dụng.


-      Chương trình sẽ đánh dấu những từ mà chương trình cho là sai chính tả, và tô sáng từ đó bằng chức năng highlight của word.

-      Sau khi hoàn tất việc đánh dấu lỗi, hộp thoại Thay thế từ sai lỗi chính tả sẽ hiện ra để người dùng có thể sửa lỗi trên văn bản một cách dễ dàng. (1)           Danh sách từ sai chính tả

(2)           Từ trước khi sửa lỗi

(3)           Từ thay thế: từ được chọn để sửa lỗi cho từ sai chính tả

(4)           Danh sách từ gợi ý

(5)           Ngữ cảnh của từ sai chính tả

(6)           Sửa lỗi

(7)           Sửa tất cả các lỗi giống với lỗi đang sửa

(8)           Khôi phục từ sau khi sửa

(9)           Khôi phục tất cả các từ giống trường hợp đang sửa

(10)     Thêm từ thay thế và từ sai vào từ điển chỉnh sửa

(11)     Loại bỏ từ lỗi đi và thêm vào từ điển bỏ qua

(12)        Đóng

 * Qui trình sửa lỗi tự động được thực hiện như sau:

-         Để sửa lỗi:

+ Chọn 1 dòng từ Danh sách từ sai chính tả (1).

+ Nếu muốn sửa lỗi từ này, tiếp tục chọn 1 dòng từ Danh sách từ gợi ý (4), sau đó nhấn Sửa (6).

+ Nếu muốn sửa các lỗi khác giống như từ đang sửa trong toàn bộ văn bản, nhấn Sửa tất cả (7).

+ Trường hợp Danh sách từ gợi ý (4) không có từ như mong muốn, gõ từ cần thay thế vào ôTừ thay thế (3) rồi nhấn (6) hoặc (7)

+ Nếu bạn muốn thêm từ thay thế vừa gõ vào từ điển chỉnh sửa nhấn Thêm (10).

Nếu từ lỗi bắt được không đúng hay là từ đặc biệt bạn không muốn lần sau chương trình bắt lại thì nhấn Bỏ qua (11).

-         Để khôi phục 1 từ cụ thể.

+ Chọn 1 dòng từ (1), sau đó nhấn Khôi phục từ này (8).

+ Nếu muốn khôi phục những từ giống với từ đang chọn, nhấn Khôi phục tất cả từ này (9).  

3.     Từ điển bỏ qua

-         Khi chương trình gặp những từ trong danh sách này, chúng sẽ được xem là đúng chính tả và bỏ qua.
-         Người dùng có thể điều chỉnh danh sách này để chương trình bắt được tốt hơn.


4.     Từ điển chỉnh sửa


- Người dùng có thể tự định nghĩa các từ gợi ý cho 1 trường hợp sai chính tả cụ thể  nào đó thông qua chức năng này.- Người dùng có thể nhập 1 trường hợp sai chính tả vào ô từ gốc (1), từ gợi ý cho từ sai chính tả này vào ô từ thay thế (2). Có thể nhấn nút mũi tên qua phải (3) để định nghĩa thêm nhiều từ gợi ý cho từ gốc này. Hoặc có thể nhấn nút mũi tên qua trái (4) để loại bỏ bớt gợi ý từ danh sách từ gợi ý.

- Nhấn nút Thêm (6) để lưu bài học này vào cơ sở dữ liệu.

- Nhấn nút Xóa (7) để xoá bớt bài học trong cơ sở dữ liệu.

Ví dụ:

            Để khi chương trình kiểm tra chính tả gặp từ ‘lam việt’, chương trình sẽ đẩy ra được gợi ý là từ ‘làm việc’ hoặc từ ‘nam việt’ thì ta sẽ cho chương trình học theo các bước sau:

-    nhập vào ô từ gốc cụm từ: lam việt

-    nhập vào ô từ thay thế: làm việc

-    nhấn nút mũi tên qua phải: để thêm từ ‘làm việc’vào danh sách gợi ý cho từ ‘lam việt’.

-    tiếp tục nhập vào ô từ thay thế: nam việt

-    nhấn nút mũi tên qua phải: để thêm từ ‘nam việt’ vào danh sách gợi ý cho từ ‘lam việt’.

-    nhấn nút Thêm (6) để lưu bài học này vào cơ sở dữ liệu.

Nút Tạo mới (8) xoá dữ liệu trong các ô từ gốc (1), ô từ thay thế (2) và danh sách gợi ý (5) để sẵn sàng cho việc học bài mới.

Vùng số (8) là các bài học đã được lưu trong cơ sở dữ liệu


5.     Chuyển mã


Người dùng có thể dùng chức năng này để chuyển mã cho 1 văn bản nào đó.

(1) Mã nguồn: chọn bảng mã nguồn

(2) Mã đích: chọn bảng mã đích

(3) Từ trang – Đến trang: chọn chuyển đổi mã từ trang x đến trang y

(4) Tất cả các trang: chọn chuyển đổi mã cho tất cả.

(5) Trang hiện tại: chọn chuyển đổi mã cho trang hiện tại

(6) Tạm dừng: trong lúc chuyển đổi có thể tạm dừng lại quá trình

(7) Dừng: dừng quá trình chuyển đổi lại

(8) Nút Chuyển mã: thực hiện chuyển dữ liệu từ bảng mã nguồn sang bảng mã đích.


6.     Chuyển hoa thường:


            Chức năng này được bổ sung cho Word 2007, vì khi người sử dụng thực hiện chuẩn hóa hoa thường câu như: “Chính tả” sẽ thành “CHíNH Tả”. Chức năng này nhằm giúp khắc phục lỗi trên.

7.     Tuỳ chọn:


            Chức năng tuỳ chỉnh màu đánh dấu từ lỗi và từ đã sửa, tuỳ chỉnh độ dài của từ ghép khi kiểm tra lỗi chính tả.

(1)  Màu đánh dấu từ lỗi(2)  Màu đánh dấu từ đã sửa

            (3) Độ dài từ kiểm tra. Ví dụ: chiều dài từ ghép tối đa là 3 chương trình sẽ kiểm tra các cụm từ dài tối đa 3 từ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét