Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Tổng hợp một vài ebook " Job Interview " cho mọi người

Đây là một vài cuốn em sưu tầm được. Các bác tự chọn cho mình một quyển mà down về nhé. Chúc các bác thành công!
1. 301 Best Questions to Ask on Your Interview: download

2. Complete Q and A job interview book: download

3. Cracking the Coding Interview: 150 Programming Interview Questions and Solutions: download

4. How to Answer Hard Interview Questions: Get the Job You Want: download

5. How to Write a CV That Works [Paul McGee]: download

6. High-Impact Interview Questions: download

7. Interview Skills that Win the Job: download

8. Interviewing for Journalists (Media Skills): download

9. Interview Magic: Job Interview Secrets From America’s Career and Life Coach: download

10. Learning Express Goof Proof Interviews: download

11. Perfect Phrases for Writing Job Descriptions: download

12. Preparing the Perfect Job Application: Application Forms and Letters Made Easy: download

13. Very Quick Job Search: Get a Better Job in Half the Time: download

14. Winning the interview game: everything you need to know to land the job: download

15. 250 Job Interview Questions: download

pass nếu cần: ebooktienganh.com

 

16. Teaching-you Job Interview Skills 2nd Edition (PC CD ROM)
part 1: download
part 2: download
part 3: download
part 4: download
part 5: download
part 6: download
part 7: download
pass if need: www.updatesofts.com

Tạm thời thế đã, tối up tiếp!

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét