Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

No four go! Sặc.
 

- No star where: không sao đâu 
- Like Is Afternoon: thích thì chiều 

- I no want salad again: 
anh không muốn cãi với em nữa 

- If you want I''ll afternoon you: 
Nếu anh muốn tôi sẽ chiều anh.

- No I love me: 
Không ai iu tui.

- No four go: vô tư đi.

- Know die now: 
biết chết liền.

- No table: 
miễn bàn.

- No dare where: 
không dám đâu.

- Go die go: 
đi chết đi.

- You lie see love : 
em xạo thấy thương

- I love toilet you sitdown: 
tôi yêu cầu em ngồi xuống

- Ugly tiger : 
Xấu hổ. 

- Pickhand dot com 
(pó tay chấm kom)

- Umbrella star go again :
 Dù sao đi nữa 

- Sugar you you go, sugar me i go: 
Đường em em đi đường anh anh đi 

- Umbrella tomorrow: 
Ô mai 

- You think you delicious?: 
Mày nghĩ mày ngon hả?

- Forget mother you go!: 
Quên mẹ mày đi 

- Hover go for water it pure: 
Lượn đi cho nước nó trong 

- I want to toilet kiss you : 
Anh muốn cầu hôn em 

- Son with no girl: 
Con với chả cái 

- Tangerine do orange flunk: 
quýt làm cam chịu 

- Sky down no enemy: 
Thiên hạ vô địch... keke 

- Nest your father :
Tổ cha mày 

- Eat picture :
Ăn ảnh 

- Home face road: 
Nhà mặt phố 

- Dad do big: 
Bố làm to 

- No family live 
Vô gia cư 

- Go dust 
Đi bụi 

- Sugar sugar Hero man : 
Đường đường 1 đấng anh hào 

- Light as feather pink: 
Nhẹ như lông hồng 

- Clothes donkey: 
Đồ con lừa 

- Dog die : 
chó chết 

- Deam what: 
Tưởng gì. 

- Understand die now : 
hiểu chết liền 

- Down birth have fun: 
Giáng sinh vui vẻ 

- Story minor: 
Chuyện vặt 

- Uncle like: 
Chú thích 

- Black chicken: 
Ok 

- Seven love:
 Thất tình

(Suu tam^`)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét