Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Hướng dẫn - Tạo chú thích cuối trang trong Word

Việc chú thích trong các văn bản luôn là một điều cần thiết. Qua việc chú thích, nó giúp người đọc hiểu được những nguồn tư liệu, trích dẫn, hay lưu ý mà tác giả muốn đề cập đến trong bài viết. Và chức năng Footnote của Microsoft Word sẽ giúp bạn tạo ra những chú thích ở cuối trang một cách dễ dàng và chuyên nghiệp.

 

Bạn muốn tạo chú thích ở  cuối trang cho các văn bản của mình? Hãy tuần tự thực hiện các bước sau:
- Đặt trỏ chuột tại vị trí mà bạn muốn tạo dấu chú thích.

 

- Kích hoạt chức năng Footnote bằng các click chọn Insert/ Reference/Footnote (cho Word 2003) và Reference/Insert Footnote (cho Word 2010).

 

 

- Một hộp thoại sẽ xuất hiện như hình dưới đây:

 

 

 


- Để dấu chú thích của bạn xuất hiện ở cuối trang, trong trường Location chọn biến Bottom of Page (cuối trang).

 

- Để định dạng dấu chú thích, bạn thiết lập trong trường Format. Nếu muốn dấu chú thích là số, để trống mục Custom mark và chọn số bắt đầu cho chú thích của bạn ở Start at. Nếu muốn dấu chú thích của bạn là 1 ký tự hay biểu tượng đặc biệt, gõ vào mục Custom mark hay click Symbol để chọn.
 

- Mục Numbering có 3 biến: Continuous, Restart at each selection, Restart at each page. Trong đó, bạn lựa chọn:

 

+ Continuous nếu muốn dấu chú thích của bạn liên tục từ đầu đến cuối văn bản.

 

+ Restart at each selection nếu muốn chú thích của bạn lên tục từ đầu đến cuối phần văn bản bạn chọn, và bắt đầu lại từ đầu khi bạn chọn phần văn bản khác.

 

+ Restart at each page nếu muốn dấu chú thích sang mỗi trang mới bắt đầu lại từ đầu.

 

- Click Insert để hoàn tất quá trình chèn dấu chú thích vào cuối trang văn bản. Nếu bạn làm đúng sẽ ra kết quả như hình dưới đây:
 

- Soạn thảo tiếp nội dung bạn cần ghi chú, trích dẫn nguồn... sau dấu chú thích mà bạn vừa tạo. Như vậy, bạn đã hoàn tất việc tạo chú thích ở  cuối trang cho văn bản. Và đây là một ví dụ chèn chú thích ở cuối trang hoàn chỉnh:0 nhận xét:

Đăng nhận xét