Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Tong hop Audio và Ebook Sách English KnowHow 1,2,3 Full update 4/2015

Hiện nay, giáo trình English Knowhow đã được phát hành trên 60 nước trên toàn thế giới và hiện đang là giáo trình rất được giới trẻ của Nhật Bản, Hàn Quốc tìm học. Therese Naber và Angela Blachwell hiện còn là đồng tác giả của bộ giáo trình nghe nói Open Forum.
Know how now! This integrated skills series gives students the lessons they need to put their English skills to instant use! Providing balanced coverage of the four language skills, it gives students the opportunity to move seamlessly from a beginning to a challenging intermediate level, while offering support and encouragement at every stage. Designed with plenty of twists and turns to appeal to adult and young adult learners, the 16 units in each book feature thorough grammar presentations, frequent speaking and listening opportunities, carefully sequenced reading and writing tasks, “KnowHow” and “Help Desk” sections for troubleshooting the trickiest language points, and review pages dedicated to recycling previously covered material (see also www.eslgold.com/speaking/english_knowhow_book3.html).


KnowHow 3:
 • A range of contexts with international appeal to motivate adult learners.
 • Grammar presentations to satisfy the adult learner’s ‘need to know’ and provide a strong foundation for communication skills.
 • Varied speaking and listening opportunities to develop practical communication skills for use in authentic situations.
 • Reading and writing tasks to encourage learners to reflect on meaning and express their own ideas.
 • Review units, with dedicated ‘Recycling’ sections, to ensure learners stay in touch with previously acquired language.
 • ‘KnowHow’ sections offering additional tools to develop pronunciation and efficient learning skills, and a ‘Help Desk’ feature to provide insight into issues of language usage.
Vocabulary: expressions with “have,” coincidences and connections, jobs and work experience, natural phenomena, heroes and fame, landmarks, services and advertising, unsolved mysteries, misunderstandings and manners, health and laughter.
Functions: conversation strategies (i.e., changing the subject), persuading, confirming information, saying you’re not sure, giving advice and warnings, expressing liklihood, expressing likes/dislikes, expressing irritation, clarifying misunderstandings, expressing gratitude, giving information about health.
Grammar: review of present and past forms, present perfect continuous and present perfect simple, past perfect, passive, first and second conditionals, modals, reported speech, third conditional, connectors. 
Book and Audio

NỘI DUNG bao gồm đĩa CD chứa các phần Nghe của các sách Know How, Let's Talk (dùng cho chương trình học từ AV1 đến AV4 trong các năm học trước), cụ thể như sau:
 • Sách Know How
 1. Know How 1 (2CD: CD 1, CD2 | 65MB)
 2. Know How 2 (2CD: CD 1, CD2 | 110MB)
 3. Know How 3 (2CD: CD 1, CD2 | 102MB)
 • Sách Let's Talk
 1. Let's Talk 1 (2CD: CD1, CD2 | 200MB)
 2. Let's Talk 2 (3CD: CD1, CD2, CD Exercises (chứa phần nghe dành cho mục tự học (Self-study section) đi kèm trong sách học) | 171MB)
 3. Let's Talk 3 (3CD: CD1, CD2, CD Exercises (chứa phần nghe dành cho mục tự học (Self-study section) đi kèm trong sách học) | 179MB)
Một vài CD là tự nén lại, số khác sưu tầm được. Liên kết hỏng, xin báo ngay để mình đăng lên lại. Nếu phát hiện thấy nội dung không chính xác, đồng thời có bất cứ mong muốn hỗ trợ nào cũng xin được báo ngay cho mình. Thân ái!

Bạn nào có file Ebook của cuốn English KnowHow 1 và 3 thì có thể liên hệ với mình để mình post lên cho các bạn khác download nhé. ( vì hiện tại mình cũng vẫn chưa tìm được phần Ebook của 2 cuốn này )
Hoặc các bạn cũng có thể Upload lên Host sau đó gởi kèm ngay dưới bài viết này nhé.

Thanks

1 nhận xét:

 1. Bạn ơi, trên đây là Audio, bạn có thể gửi cho chúng mình file sách cả bộ được chứ. Cám ơn bạn đã chia sẻ...

  Trả lờiXóa