Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Liên kết tượng trưng là gì? Làm cách nào để tạo Symlinks trong Windows 10?

Liên kết tượng trưng là gì? Làm cách nào để tạo Symlinks trong Windows 10?
Geoffrey Carr
Liên kết tượng trưng - còn được gọi là liên kết tượng trưng hoặc liên kết mềm - có thể là một trong những khái niệm ẩn nhất cho người dùng máy tính. Tuy nhiên, điều đó không lấy đi tầm quan trọng của nó và những lợi ích mà nó mang lại. Làm cách nào để truy cập các thư mục và tệp từ các thư mục khác nhau mà không cần duy trì các bản sao trùng lặp? Vâng, đó là sức mạnh của Liên kết tượng trưng.

Liên kết tượng trưng hoặc liên kết tượng trưng là gì

Liên kết biểu tượng là các tệp lối tắt đề cập đến tệp hoặc thư mục vật lý được đặt ở nơi khác. Liên kết hoạt động như các tệp hoặc thư mục ảo, có thể được sử dụng để liên kết với các tệp hoặc thư mục riêng lẻ, làm cho chúng xuất hiện như thể chúng được lưu trữ trong thư mục với các Liên kết, mặc dù các Liên kết chỉ trỏ đến vị trí thực của chúng.
Đừng nhầm lẫn giữa các liên kết với Symlink
Điều quan trọng là phải hiểu rằng các liên kết tượng trưng không chỉ là các phím tắt mà là một người dùng Windows mà bạn đã biết. Một tập tin phím tắt chỉ đơn giản là trỏ đến tập tin mong muốn trong khi Symlink sẽ làm cho nó trông giống như các tập tin được liên kết là thực sự ở đó. Khi bạn nhấp vào liên kết, bạn sẽ được chuyển đến vị trí tệp thực tế.

Cấu trúc của một liên kết tượng trưng

Một Symlink là một chuỗi văn bản được tự động diễn giải và tiếp theo là hệ điều hành dưới dạng đường dẫn đến một tệp hoặc thư mục khác. Tệp hoặc thư mục khác này được gọi là "Mục tiêu“.
Symlink tồn tại độc lập với mục tiêu của nó. Nếu một liên kết bị xóa, mục tiêu của nó vẫn không bị ảnh hưởng. Nếu một liên kết tượng trưng trỏ đến đích và một thời gian sau đó mục tiêu đó được di chuyển, đổi tên hoặc xóa, liên kết tượng trưng sẽ không tự động được cập nhật hoặc xóa, nhưng vẫn tiếp tục tồn tại và vẫn trỏ đến mục tiêu cũ. Tuy nhiên, trong các Liên kết tượng trưng như vậy trỏ tới mục tiêu di chuyển hoặc không tồn tại đôi khi được gọi là bị hỏng, mồ côi, chết hoặc lơ lửng.

Lợi ích của các liên kết

  1. Các liên kết tượng trưng tiêu thụ rất ít không gian và rất nhanh để tạo ra. Bạn tiết kiệm rất nhiều không gian đĩa cứng với các liên kết
  2. Trái với các liên kết cứng, các liên kết tượng trưng có thể liên kết đến các tệp trên các hệ thống tệp. Hãy nhớ rằng, nếu bạn xóa tệp gốc, liên kết cứng vẫn giữ cho tệp đó hoạt động, một Liên kết tượng trưng không
  3. Các liên kết tượng trưng duy trì cấu trúc thư mục trong đó các Liên kết được chứa. Ví dụ: giả sử có một txt tệp được chứa trong “Tiện ích” thư mục được đặt tại /D/Myfolder/Utility/windowsclub.txt . Bây giờ nếu một Liên kết tượng trưng cho Tiện ích thư mục đã được tạo trong thư mục Dropbox và bạn đã tìm kiếm windowsclub.txt trong thư mục Dropbox, đường dẫn tệp sẽ đọc /D/Myfolder/Utility/windowsclub.txt thay vì chuyển về đường dẫn tệp gốc / thực.
  4. Sử dụng Symlinks, bạn có thể lưu trữ các tệp phương tiện của mình Âm nhạc / Video trên một ổ cứng khác, nhưng làm cho chúng hiển thị trong thư mục Music / Videos chuẩn của bạn, vì vậy chúng sẽ được phát hiện bởi các chương trình truyền thông của bạn
  5. Nhà phát triển thường thay thế các bản sao của các tệp / thư mục được chia sẻ bằng các liên kết tượng trưng tham chiếu đến các tệp / thư mục vật lý. Thay thế các bản sao dự phòng của các tệp có thể tiết kiệm rất nhiều không gian đĩa vật lý và giảm đáng kể thời gian thực hiện để sao chép / sao lưu / triển khai / sao chép dự án.
Tầm quan trọng của các liên kết trong thế giới phát triển ngày nay
Với tư cách là Yosef Durr, Giám đốc chương trình cấp cao, Microsoft đề cập đến Blog của Windows,
Many popular development tools like git and package managers like npm recognize and persist symlinks when creating repos or packages, respectively. When those repos or packages are then restored elsewhere, the symlinks are also restored, ensuring disk space (and the user’s time) isn’t wasted. Git, for example, along with sites like GitHub, has become the main go-to-source code management tool used by most developers today.
Việc sử dụng các nhà quản lý gói trong phát triển hiện đại cũng đã bùng nổ trong những năm gần đây. Ví dụ: trình quản lý gói nút (npm) đã phân phối ~ 400 triệu lượt cài đặt trong tuần ngày 1 tháng 7 năm 2015 nhưng đã phân phát hơn 1,2 tỷ lượt cài đặt chỉ một năm sau đó - tăng gấp 3 lần chỉ trong một năm! Vào cuối tháng 6 năm 2016, npm đã phục vụ hơn 1,7 tỷ gói nút chỉ trong bảy ngày!

Các liên kết trong Windows 10

Mặc dù các liên kết Symlink có những ưu điểm khác biệt, nhưng nó chủ yếu được sử dụng bởi các hệ điều hành tương thích với UNIX như Linux, FreeBSD, OSX, vv, nơi các liên kết tượng trưng có thể được tạo mà không bị giới hạn. Đối với người dùng Windows, mặc dù các liên kết đã được tạo sẵn bắt đầu từ Windows Vista, nhưng rất khó để tạo ra.
Do yêu cầu bảo mật của Windows Vista, người dùng cần quyền quản trị cục bộ và quan trọng là phải chạy mlink trong một giao diện điều khiển dòng lệnh được nâng lên với tư cách quản trị viên để tạo / sửa đổi các Liên kết. Hạn chế thứ hai này dẫn đến các liên kết không thường xuyên được sử dụng bởi hầu hết các nhà phát triển Windows và gây ra nhiều công cụ phát triển đa nền tảng hiện đại để làm việc kém hiệu quả và đáng tin cậy hơn trên Windows.
Tuy nhiên, bây giờ với Cập nhật Windows 10 người sáng tạo, khi người dùng có quyền quản trị bật Chế độ nhà phát triển, bất kỳ ai trên PC đều có thể chạy mklink lệnh mà không cần nâng cấp bảng điều khiển dòng lệnh.

Làm thế nào để bạn tạo ra các liên kết

Các liên kết có thể được tạo bằng cách sử dụng lệnh mklink hoặc là API CreateSymbolicLink.
Sử dụng lệnh mklink
Trong khi sử dụng lệnh mklink, sử dụng cú pháp dưới đây:
“mklink /prefix link_path file/folder_path”
Lưu ý: mklink có thể tạo một số loại liên kết. Dưới đây là các loại-
  • / D Tạo liên kết tượng trưng cho thư mục. Mặc định là một liên kết tượng trưng cho tệp.
  • / H Tạo một liên kết cứng thay vì liên kết tượng trưng.
  • / J Tạo một Junction Directory.
Ví dụ, tôi đã tạo một đường giao tiếp thư mục của thư mục Music của tôi trên màn hình nền của mình. Tham khảo ảnh chụp màn hình dưới đây-
Vì vậy, khi tôi nhấp vào Liên kết tượng trưng, ​​có vẻ như các tệp nhạc của tôi được lưu trữ trongC: Users Desktop Music mặc dù ban đầu nó xuất hiện trong C: Users Âm nhạc.
Hãy nhớ rằng, nếu con đường của bạn có bất kỳ khoảng trống nào trong đó, thì bạn cần đặt dấu ngoặc kép xung quanh nó.
Sử dụng CreateSymbolicLink
Để kích hoạt hành vi mới khi sử dụng API CreateSymbolicLink, có thêm dwFlags tùy chọn bạn sẽ cần đặt giá trị là:
SYMBOLIC_LINK_FLAG_ALLOW_UNPRIVILEGED_CREATE
0x2
Vì vậy, bằng cách chọn giá trị trên, bạn đã chỉ định cờ để cho phép tạo liên kết tượng trưng khi quá trình này không được nâng lên.
Để đọc thêm về cách tạo liên kết bằng cách sử dụng CreateSymbolicLink API, truy cập windows.com.
Phần kết luận
Có thể nói rằng các liên kết của Symlink hữu ích hơn các shortcut đơn thuần tuy nhiên chúng hơi khó tạo. Một người dùng PC trung bình vẫn có thể thấy nó hơi đáng sợ để tạo ra. Hơn nữa, ngay cả ngày hôm nay, nhiều người dùng đang cố gắng hiểu khái niệm về các phím tắt tốt và do đó có thể đấu tranh để phân biệt các Liên kết và hiểu được việc sử dụng nó.
Có nói rằng, nó gần như là một đảm bảo rằng bạn sẽ thấy dễ dàng thay đổi bất kỳ cài đặt nào bạn có thể sao cho chương trình trỏ đến đúng thư mục và bạn không thực sự tạo một Liên kết, nhưng biết cách thiết lập và sử dụng một Symlink tốt có thể thực sự tiện dụng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét