Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Khắc phục lỗi không thể chia sẻ trong mạng LAN

1.Tắt Windows Firewall
Mặc định Winmdows XP SP2 và Win2003 SP1 trở lên có chức năng Personal Firewall để bào vệ người dùng khỏi sự xâm nhập từ các máy tính khác.
Để tắt Personal Firewall: vào Start > Settings > Control Panel, chọn Windows Firewall và chọn Off để tắt nó đi.
2. Kiểm tra Network Component
Vào Start > Settings > Control Panel, chọn Network Connections > Local Area Connection, chọn Properties và đánh dấu vào Client For Microsoft Network và File and Printer Sharing, sau đó hãy thử truy cập máy kia.

3. Kiểm tra tài khoản Guest
Nếu tài khoản Guest bị Disabled thì sẽ có thông báo như sau:
Khắc phục bằng cách vào Start > Run, gõ compmgmt.msc > nhấn Enter để vật Computer Management. Trong hộp thoại xuất hiện, bạn chọn mục Local user and Group, duyệt đến nhánh Users > tài khoản Guest, chọn Propertiesrồi bỏ chọn mục Account is Disabled.
4. Kiểm tra các service
Vào Start > Run, gõ services.msc > nhấn Enter. Sau đó, kiểm tra hai dịch vụ Work Station và Server có được kích hoạt chưa, nếu chưa thì hãy kích hoạt chúng.
-> Vào service bật 2 dịch vụ này  lên là sharing được.
5. kiểm tra Local Security Settings
Vào Start > Run, gõ secpol.msc > Enter, chọn Local Security Settings. Chọn nhánh Local Polices > Security Options.
Mặc định, tài khoản người dùng (user) không được để “trống” password. Nếu muốn User để password “trống”, mục Accounts: Limit local account user of black password to console login only bạn chọn Disable.
Kiểm tra trong mục Access this computer from the network có tài khoản của mình chưa, nếu chưa thì bạn hãy thêm vào .

Kiểm tra trong mục Deny access to this computer from the network có tài khoản của mình hay tài khoản Everyone không, nếu có thì hãy xóa nó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét