Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Các khái niệm routing cơ bản

1. AS ( Autonomous System):
Một nhóm các routers có chung chính sách quản lý, có chung một nguồn quản lý kỹ thuật duy nhất và thông thường dùng một IGP (Interior Gateway Protocol). Mỗi AS được gán bằng một số duy nhất từ 1 đến 65535, trong đó giá trị từ 64512 đến 65535 được dùng làm giá trị riêng, được gán cho các AS cục bộ
2. Hội tụ (covergence):
Quá trình tính toán bảng routing-table trên các router sao cho tất cả các bảng có chung một trạng thái nhất quán.
3. chia tải (load balancing):
Cho phép việc truyền packet đến một network đích diễn ra trên hai hoặc nhiều đường đi khác nhau.
4. Metric:
tất cả các routing protocols dùng metric để định lượng đường đi nhằm tìm ra đường đi tốt nhất. Một vài protocol dùng metric rất đơn giản, ví dụ như RIP dùng hop-count. EIGRP dùng metric phức tạp hơn, bao gồm băng thông, delay, reliabiliity…
5. Passive interface:
Ngăn ngừa các routing update gửi ra một interface nào đó. Tuy nhiên, interface này vẫn có thể lắng nghe các routing update do các router khác gửi về. Lệnh này được dùng trong router mode.
6. Redistribution:
Quá trình chia xẻ route được học từ các nguồn khác nhau. Ví dụ bạn có thể redistribute route được học từ RIP vào OSPF (trong trường hợp này bạn có thể gặp vấn đề với VLSM). Hoặc bạn có thể redistribute static route vào EIGRP. Quá trinh redistribution này phần lớn phải cấu hình bằng tay ( manually)
7. Route flapping:
Trạng thái thay đổi thường xuyên của route. Quá trình này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Ví dụ như những hệ thống mạng chạy ospf có thể phải liên tục tính toán lại database và broadcast những thay đổi này.
8. Static route:
static route có thể chỉ đến một host, một network. Bạn cũng có thể dùng floating static route, trong đó route này được thay đổi giá trị AD cao hơn giá trị của các routing protocol đang dùng.
9. AD: là một đại lượng chỉ sự tin cậy của các routing protocol.
Khi trong bảng routing-table của router có 2 hoặc nhiều đường đi đến một destination network, việc chia tải (load-balancing) sẽ diễn ra. Quá trình chia tải có thể chia thành hai kiểu:
1. Per packet: từng packet khi đi vào router sẽ được xử lý riêng lẻ( process switching). Router sẽ đọc destination network của packet, search bảng routing table và sau đó sẽ switch packet ra interface phù hợp. Do đó nếu bảng route của router có hai đường đi đến cùng một địa chỉ network, các packet sẽ được chia tải đều trên cả hai đường.
2. Per destination: chỉ có packet đầu tiên thực hiện theo qui trình trên. tất cả các packet còn lại sẽ dùng kết quả đã được lưu trong cache. bảng routing-table sẽ không được tham khào cho các packet sau. Chế độ mặc định của router là fast-switching. Bạn có thể chuyển sang process-switching bằng lệnh no ip route-cache.
cần chú ý là chỉ có thể thực hiện debug ip packet nếu router hoạt động ở process switching.
– Area: là tham số để các Router vào cùng 1 area. Các router này cùng chia sẻ hiểu biết về các thông tin học được trong 1 area. Việc chia thành nhiều area là để tiện việc quản lý đồng thời nó giúp ta giới hạn kích thước của OSPF database. Giả sử nếu ta chỉ có duy nhất 1 area với kích thước lớn thì lúc đó ta cũng sẽ có 1 topology database rất lớn tương ứng khiến cho việc xử lý của router chậm đi
IIN: Mạng thông minh. Ý tưởng là các hệ thống mạng ngày nay được thiết kế để trở nên thông minh hơn, tích hợp các ứng dụng vào mạng, tích hợp các dịch vụ vào mạng. Một hệ thống mạng được xem là thông minh khi nó có khả năng xử lý nhiều loại thông tin, dịch vụ hơn trước kia.
SONA: là một lộ trình trong đó giúp doanh nghiệp xây dựng các hạ tầng mạng để đạt được tính thông minh nêu trên. Nó bao gồm các sản phẩm và giải pháp của Cisco, các kinh nghiệm và hệ thống đối tác để giúp doanh nghiệp đạt được “INN”.
ECNM: Mô hình mạng doanh nghiệp. CÓ thể mô tả theo dạng modular hay theo kiến trúc ba lớp (core, distribution, access layer).
Seed metric là metric nguồn gốc. Khi ta redistribute thì mỗi giao thức routing nó có mỗi seed metric riêng.
Đối với EIGRP thì mặc định seed metric là vô định thì ta bắt buộc phải chỉ ra seed metric nếu ko thì route đó khi redistribute vào sẽ ko đc sử dụng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét