Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Google Docs tạo form khảo sát Online

Dùng Google Docs tạo form khảo sát Online

Muốn tạo bảng hỏi làm bảng khảo sát online chúng ta thực hiện các bước sau :
1.    Mở trình duyệt : google.com.vn
2.    Đăng nhập bằng tài khoản Google
3.    Click chuột chọn Drive trên thanh điều hướng trong trang


4.    Chọn Tạo à MẫuNhấp vào tên tiêu đề và chọn form có sẵn (chọn chủ đề trang trí cho form)
Form đã hoàn tất, và công việc chúng ta là bắt đầu chình sửa :
Nhập tiêu đề của bảng hỏi vào ô có dòng “bảng mẫu chưa có tiêu đề”.
Nhập một đoạn văn mô tả về bảng hỏi trong ô có dòng “Mô tả biểu mẩu.”


Với mỗi bảng hỏi mới. google form tạo sẵn 1 câu hỏi còn để trống, chỉ cần bấm vào nút soạn thảo hoặc gõ trực tiếp câu hỏi vào phiếu. Trong cửa sổ “Loại câu hỏi” lần lượt tạo các câu hỏi cho bảng hỏi

.
·         Văn bản : gõ chữ vào ô

·         Văn bản của đoạn văn : Tương tự như văn bản nhưng ô trả lời nhiều hơn

·         Nhiều lựa chọn: chọn 1 trong nhiều phương án


·         Hộp kiểm:  chọn nhiều hơn 1 trong nhiều phương án

·         Chọn từ danh sách:  chọn từ một danh sách


·         Thang tỉ lệ: đánh giá cho điểm trên thang chia

·         Lưới: sự phối hợp của 2 loại lưa chọn


Nếu các bạn muốn tạo ra các mẫu câu hỏi khác nhau trong 1 form, bạn chọn ” thêm mục” và làm lại các bước tương ứng trên.


Cuối cùng ta được form sau:

 

Tiếp theo, ở mục trang xác nhận: là trang hiển thị sau khi người dùng trả lời xong form khảo sát.


Ngoài ra trên thanh công cụ của google cũng có những liên kết giúp chỉnh sửa form của chúng ta:

·         Chủ đề: chọn thay đổi chủ đề
·         Chọn nơi nhận câu trả lời
·         Xem biểu mẫu trực tiếp


Nếu thấy đã ổn thì chọn Gửi biểu mẫu để hoàn tất quá trình làm Form khảo sát:


Share online

Sau khi gửi biểu mẫu: google cho bạn một liên kết và địa chỉ email mà bạn muốn gửi form này tới.

Lấy liên kết dán vào facebook trong trang của bạn hay 1 group nào đó, để mọi người có thể thấy và trả lời khảo sát cho bạn
Lấy kết quả
Trở lại biểu mẩu ta vưa tạo, trên thanh công cụ ta chọn xem câu trả lời, sau đó google sẻ dẫn ta đến một trang wed khác. Trang mới hiện ra là bảng trả lời của các cuộc khảo sát Online

Như vậy quá trình làm form khảo sát à share à lấy kết quá đã thực hiện xong, công việc bây giờ chỉ là chờ kết quá đến và lấy chúng thôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét