Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

ĐỐI SÁNH TỪ KHÓA TRONG QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS

1. Một số kiến thức cơ bản về đối sánh từ khóa

1.1 Từ khóa

Từ khóa là từ trong một câu, một đoạn, một văn bản, mang một ý nghĩa quan trọng hoặc có mục đích nhấn mạnh theo ý của người viết.

Thuật ngữ internet: Từ khóa (Keyword) là chỉ việc xác định những từ ngữ chính thể hiện sản phẩm, dịch vụ, thông tin mà chủ website hướng đến cũng như người dùng internet hay dùng để tìm kiếm thông tin liên quan.

1.2 Đối sánh từ khóa: 

Một chiến dịch Adwords khởi tạo luôn đi kèm với từ khóa quảng cáo - mỗi từ khóa sử dụng tùy chọn đối sánh khác nhau để giúp kiểm soát những tìm kiếm nào phải kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị. Nếu bạn không chọn đối sánh cụ thể thì mặc định từ khóa sẽ được xem là đối sánh rộng .2. Các loại đối sánh từ khóa

- Đối sánh rộng

- Sửa đổi đối sánh rộng

- Đối sánh cụm từ

- Đối sánh chính xác

- Đối sánh phủ định

2.1 Đối sánh rộng

Đối sánh rộng là loại đối sánh mặc định mà tất cả các từ khóa được chỉ định nếu bạn không chỉ định một loại đối sánh khác (đối sánh chính xác, đối sánh cụm từ hoặc đối sánh phủ định).

Đối sánh rộng cho phép từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị mỗi khi có ai đó tìm kiếm cụm từ đó, cụm từ tương tự, dạng số ít hoặc số nhiều, lỗi chính tả, từ đồng nghĩa và các biến thể từ gốc, tìm kiếm có liên quan và các biến thể có liên quan khác.

Từ khóa đối sánh rộng giúp bạn tiếp cận đối tượng rộng nhất.

VD: chuyển nhà

Tìm kiếm có thể có đối sánh: chuyển phòng, nhà mới, chuyển nhà trọn gói…

2.2 Công cụ sửa đổi đối sánh rộng 

Cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm bao gồm từ khóa đối sánh rộng hoặc biến thể gần đúng của từ khóa đối sánh rộng, do đó thu hẹp phạm vi tiếp cận của từ khóa.

Vì vậy, mặc dù việc sử dụng công cụ sửa đổi đối sánh rộng có thể tăng mức độ liên quan của từ khóa thì đổi lại công cụ này có thể giảm lưu lượng truy cập dự kiến của bạn.

Nếu bạn chủ yếu sử dụng từ khóa đối sánh rộng, hãy xem xét việc điều chỉnh giá thầu của mình khi bạn thêm nhiều từ khóa đối sánh rộng được sửa đổi có liên quan hơn. Giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) cao hơn có thể tăng khối lượng nhấp chuột và chuyển đổi của bạn.

Chỉ cần thêm dấu cộng (+) trước một hoặc nhiều từ trong từ khóa đối sánh rộng của bạn. Mỗi từ bắt đầu bằng dấu cộng phải xuất hiện chính xác trong tìm kiếm của ai đó hoặc dưới dạng biến thể gần đúng.

Không để dấu cách giữa tiền tố dấu cộng (+) và từ bạn đang sửa đổi!

VD : + chuyển nhà + trọn gói

Tìm kiếm có thể đối sánh: chuyển nhà trọn gói, dịch vụ chuyển nhà trọn gói, dịch vụ chuyển nhà trọn gói giá rẻ…

2.3 Đối sánh cụm từ

Cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm bao gồm cụm từ chính xác hoặc biến thể gần đúng của cụm từ chính xác với từ bổ xung hoặc của cụm từ khóa chính xác của bạn cùng với những từ có thể có khác trước hoặc sau cụm từ đó.

Với đối sánh cụm từ, bạn có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn, trong khi vẫn hiển thị quảng cáo của mình cho những khách hàng có khả năng nhiều nhất đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Đối sánh cụm từ tăng khả năng nhấp chuột CTR bởi quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi nó khớp với cụm từ của người tìm kiếm. Đối sánh cụm từ cũng giúp giảm hiển thị không mong muốn cho cụm từ tìm kiếm không khớp với cụm từ của bạn.

Văn bản quảng cáo của bạn xuất hiện in đậm: Bất cứ khi nào từ khóa chính xác của bạn khớp với cụm từ tìm kiếm của một người nào đó, từ khóa của bạn sẽ xuất hiện in đậm.

VD : “chuyển nhà trọn gói”

Tìm kiếm có thể đối sánh : chuyển nhà trọn gói, chuyển nhà trọn gói giá rẻ, chuyển nhà trọn gói Hà Nội…

2.4. Đối sánh chính xác 

Cho phép quảng cáo hiển thị chính xác cụm từ đó hoặc các biến thế gần đúng của cụm từ chính xác đó và không có các từ khác

VD : [chuyển nhà trọn gói]

Tìm kiếm có thể đối sánh : chuyển nhà trọn gói, chuyen nha tron goi

2.5 Đối sánh phủ định 

Đảm bảo rằng quảng cáo sẽ không hiển thị cho bất kỳ tìm kiếm nào có chứa cụm từ đó

VD : -miễn phí

Tìm kiếm sẽ không có đối sánh : chuyển nhà trọn gói miễn phí, dịch vụ chuyển nhà trọn gói miễn phí …

3. Lưu ý

Khuyên bạn nên sử dụng kết hợp hai hoặc nhiều loại đối sánh từ khóa để chạy chiến dịch quảng cáo có hiệu quả. Nếu bạn sử dụng đối sánh rộng và cụm từ, ví dụ: bạn sẽ tiếp cận đối tượng rộng hơn trong khi vẫn kiểm soát những người có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn.

Nếu bạn muốn đảm bảo rằng quảng cáo của bạn không hiển thị cho cụm từ tìm kiếm nhất định, hãy thêm cụm từ đó vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch của bạn làm từ khóa phủ định

0 nhận xét:

Đăng nhận xét