Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Hướng dẫn trỏ tên miền .ga .tk .cf .gq .ml về blogspot

Bước 1: Các thiết lập DNS của blogger


Đăng nhập blog > Vào Cài đặt (Cơ bản)
Tại phần "Địa chỉ blog" kích vào "+ Thiết lập URL của bên thứ 3 cho blog của bạn"
Nhập tên miền của bạn vào ( nhớ thêm www.), ở đây mình nhập "www.tenmienmienphi.ga", tiếp theo ấn "Lưu"


Như trên hình bạn thấy lỗi vì thiếu mục CNAME trong tên miền, bạn để nguyên trang đó như vậy rồi tiếp tục làm bước 2.


Bước 2: Cấu hình ClouDNS


Truy cập https://www.cloudns.net và tạo 1 tài khoản. Khi đã xác minh địa chỉ email hoàn tất, bạn đăng nhập vào bảng điều khiển.


Tiếp theo trong phần "DNS zones" ấn "[Add new]", chọn "Master zone". Nhập tên miền của bạn vào (ở đây mình nhập "tenmienmienphi.ga") rồi ấn "tạo"


Bạn sẽ nhận được một vùng DNS mới với các bản ghi NS đã được thiết lập:


Bấm chọn CNAME, rồi ấn "Tạo mẫu tin mới". Tại Host: nhập "www" , Trỏ đến: nhập "ghs.google.com" (đây chính là CNAME ở cuối bước 1),sau đó ấn "save"


Tương tự thêm CNAME nữa, cũng chính là CNAME ở cuối bước 1. Như của mình thì là
Host: cg2zicrlzboq
Trỏ đến: gv-5qcpkj65aavsdh.dv.googlehosted.com
Ấn "save"


Cuối cùng chọn "A" thêm 4 bản ghi A với địa chỉ IP: 216.239.32.21 ,  216.239.34.21 ,  216.239.36.21 và 216.239.38.21 ( Mục Host để trống)


Làm xong ta sẽ được hình như này


Bước 3: Cấu hình Freenom


Đăng nhập http://freenom.com/ > Vào DOMAINS > My Domains
Bạn sẽ thấy những tên miền mà bạn đã đăng kí
Nhấn "Manage Domain" ở cuối dòng của tên miền mà bạn muốn trỏ.


Chọn Management Tools > Nameservers
Tích chọn "Use custom nameservers (enter below)"
Điền 4 ô NS lấy từ cloudns.net vào theo đúng thứ tự. Sau đó nhấn "Change Nameservers"


Bước 4: Cấu hình blogger.com


Quay trở lại blogger.com. Ở cuối bước 1, bây giờ ta ấn "Lưu" 


Bạn vẫn có thể cần phải chờ khoảng 48 giờ để tất cả các máy chủ DNS đã phản ánh những thay đổi và điểm vào Blogger. 
Cuối cùng, vẫn ở phần Cài đặt, bạn nhấn "Chỉnh sửa" (ngay cạnh tên miền). Tích chọn "Chuyển hướng tenmienmienphi.ga đến www.tenmienmienphi.ga." rồi "Lưu" lại.


Vậy là đã xong, chúc các bạn thành công !

1 nhận xét:

  1. DreamHost is one of the best web-hosting provider with plans for any hosting needs.

    Trả lờiXóa