Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Tối ưu hóa SEO On -Page

on-page-seo
SEO là một trong những phần quan trọng trong kinh doanh website online, một website tối ưu hóa SEO sẽ giúp bạn tăng lượng traffic và nhằm thúc đẩy tăng lượng sale. Có rất nhiều công cụ SEO hiệu quả, trong bài viết này chúng tôi sẽ tập trung vào một khía cạnh quan trọng sau: Tối ưu hóa SEO on-page và nó bao gồm 5 vấn đề sau:
  • Page URL
  • Page Title
  • Meta Description
  • Header H1 Tag
  • Page Content (Miêu tả nội dung trang)

# 1. Title Tags ( Tiêu đề tag)

Title tag là một trong những nơi quan trọng để chứa các từ keyword. Tối ưu hóa đóng một vai trò quan trọng vào các từ keyword trong title tag hơn là những thành phần khác trong một trang. Một tiêu đề tag được tối ưu hóa tốt nên bao gồm những từ keyword có mục tiêu, trọng điểm trong khi cũng phải có sự ảnh hưởng đến người tìm kiếm để họ có thể click tới trang từ những kết quả nghiên cứu đó.

Nên sử dụng những từ keywords như thế nào thì hiệu quả? Tốt nhất bạn hãy sử dụng những từ keyword quan trọng nằm ngay trong ở đoạn đầu của tiêu đề. Tối ưu hóa vào những từ keyword ở ngay đoạn đầu tiên có thể tạo hiệu quả lớn vào thứ hạng trên google của bạn.
– Length (Độ dài) : Cố gắng giữ title tag ở độ dài khoảng 70 kí tự hoặc ít hơn,  điều này sẽ có hiệu quả đối với trang kết quả tìm kiếm.
– Branding (Nhãn hiệu): Nó thì là một ý tưởng hay để bao gồm tên website của bạn ở cuối title tag cho viêc mở rộng tên tuổi website.

# 2. Page URL

Nó thì quan trọng để bao gồm những từ keyword chính trong trang url. May mắn, nó rất dễ dàng để thêm những từ keyword quan trọng trong url. Cố gắng để tối ưu hóa những từ keyword mà ảnh hưởng đến thứ hạng website của bạn. Thay vào đó,  hãy tập trung vào những từ chính. Ví dụ, đối với trang laptop, nó sẽ là tốt nhất để có một url đơn giản như your-site-url/apple-cinema. Cách này chúng ta có một url đơn giản với tên miền ở cùng 1 nơi.

#3. Meta Description

Meta Description là 2 dòng text màu đen được ghi ở bên dưới website trên trang kết quả tối ưu. Có một giới hạn khoảng 156 kí tự tối ưu. Không giống như title tag, meta description không được sử dụng như một nhân tố ảnh hưởng đến thứ hạng. Có một tá những từ keyword hay không có từ nào sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng của trang. Tuy nhiên, có một phần miêu tả được viết ra tốt chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn vào số lượng người tìm kiếm kích vào website của bạn. Vì vậy, không có lý do gì mà bạn không tạo cho website của mình một meta description hay và hiệu quả.

#4. Header tag

Header tag được biết như là thẻ h1, không là một nhân tố ảnh hưởng đến thứ hạng, tuy nhiên nó cũng đáng để tối ưu hóa. Thẻ tiêu đề này có thể được nhìn thấy trên trang và thường là tên của trang. Khi tối ưu hoad thẻ tiêu đề nó tốt nhất chỉ sử dụng những cụm từ keyword chính. Và giá trị của thẻ tiêu đề này sẽ được sử dụng trong sự tương tác của website. Vì vậy chúng ta cũng nên chú ý đến việc sử dụng hiệu quả thẻ tiêu đề này.

# 5. Page content

Một thứ quan trọng khác trong SEO on-page là phần nội dung. Nó bao gồm những từ keyword trong phần nội dung của page và là một trong những phần quan trọng đối với thứ hạng của website. Tối ưu phụ thuộc vào nội dung và những từ keyword bao trùm nội dung ấy.
Một số những chú ý quan trọng khi thêm phần nội dung tới trang để tối ưu hóa thứ hạng và lượng truy cập
– Content Length (Chiều dài phần nội dung): Bạn chuẩn bị được phần nội dung trên trang của mình càng tốt thì bạn càng có cơ hội để làm tăng thứ hạng của website lên cao hơn. Cố gắng tìm và lọc ra một phần nội dung thật chất lượng nhé!
– Sử dụng keyword như thế nào: Nó thì quan trọng để sử dụng những từ keyword chính trong phần nội dung. Tuy nhiên, chắc chắn rằng phần nội dung phải mang tính tự nhiên, không sao chép ở đâu. Trong phần SEO, nếu page của bạn tối ưu hóa quá, bạn sẽ gây mối nguy hiểm đến việc mất thứ hạng của website.
– Nội dung phải độc đáo: Nội dung chúng ta viết ra cần phải có sự chọn lọc, không phải 100 sản phẩm thi chúng ta chỉ viết giống nhau một nội dung. Chúng ta nên nghiên cứu tìm hiểu để viết được những phần giới thiệu hay, độc đáo, không trùng với ai để nhanh chóng tăng thứ hạng cao cho page.
Trên đây là 5 vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn cho phần SEO on-page. Hi vọng là bạn có thể áp dụng chúng vào bài viết của  mình và giúp website của bạn tăng được thứ hạng cao và tăng được số lượng bán hàng nhiều nhất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét