Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Excel - Hàm WEIBULL, Hàm trả về phân bố Weibull

Trong thực tế có nhiều bài toán yêu cầu tính toán phân bố Weibull. Đây là một dạng phân bố để mô tả thống kê sự xuất hiện của các đại lượng cực trị trong khí tượng, thuỷ văn và dự báo thời tiết như dòng chảy lũ, sóng, ... Qua bài hướng dẫn này bạn sẽ biết cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel để giải quyết bài toán trên.

Phân bố xác suất WEIBULL được dùng trong phân tích xác suất sống sót hoặc phá huỷ trong lý thuyết độ tin cậy, dùng trong lý thuyết cực trị; biểu diễn thời gian sản xuất và phân phối trong công nghiệp; sự phân tán tín hiệu radar và sự suy giảm tín hiệu trong liên lạc không dây.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM WEIBULL TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA
Cú PhápWEIBULL(x,alpha,beta,cumulative)
Trong Đó:
- X : Bắt buộc phải có - Là giá trị để đánh giá hàm.
- Alpha : Bắt buộc phải có - Là tham biến tới phân phối.
- Beta : Bắt buộc phải có - Là tham biến tới phân phối.
- Cumulative : Bắt buộc phải có – Để xác định dạng hàm
Xét Ví Dụ Dưới
- Bạn nhập vào Excel các giá trị thực tế của bạn tương ứng với các tham số của hàm WEIBULL
- Nhập công thức của hàm WEIBULL để tính phân bố Weibull trong 2 trường hợp:
+ Với giá trị xác định dạng hàm là TRUE:
+ Với giá trị xác định dạng hàm là FALSE:
Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel rồi đó. Đây là hàm tính toán của một trong những phân bố xác suất được ứng dụng rất nhiều trong thực tế cuộc sống và cũng là phân bố rất hữu ích so với các phân bố xác suất khác của xác suất thống kê.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét