Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Năm mới 2015 ...Đất nước sắp sửa đón mùa Xuân
Xuân đến Xuân đi đã bao lần
Tuổi trẻ tuổi già đều hoan hỷ
Dẫu sao cũng đã hết một năm

Nhìn lại những gì ta đạt được
Để sang năm mới mình quyết tâm
Làm việc thật nhiều và cố gắng
Ước mơ hoài bão sẽ thành công ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét