Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Tìm hiểu về công nghệ VSS (Virtual Switching System) và Stack-wise

Virtual Switching System (VSS): là công nghệ giúp ảo hóa, giúp 2 Switch 6500 khi được cấu hình VSS sẽ hoạt động như 1 Switch ảo (Unified control plane) và có thông lượng bằng tổng thông lượng của 2 Switch, Switch được kết nối với nhau qua cổng kết nối 10Gbps VSL (Virtual Switch Link). Tuy nhiên tính năng này chỉ được hỗ trợ trên những Supervisor nhất định sau: Sup720-10G-3C, Sup720-10G-3C-XL, Sup2T-10G, Sup2T-10G-XL. Với tính năng này Kết nối từ Distribution Switch hoặc Access Switch lên 2 Switch 6500 cấu hình VSS có thể được cấu hình EtherChannel và Cisco gọi là Multichassis Ether Channel (MEC). Giúp tăng băng thông kết nối từ Access/Ditribution lên 6500-VSS Switch (với thiết kế cũ, chỉ có 1 Uplink được active do Uplink còn lại bị block bởi Spanning tree).
VSS Conceptual Diagram
VSS Conceptual Diagram
MEC Physical vs Logical Topology
MEC Physical vs Logical Topology

Stack-Wise Plus (StackWise+): là công nghệ cho phép liên kết 9 Switch Catalyst 3750-X hoặc 3750-E lại với nhau và hoạt động như 1 Switch ảo thông qua liên kết đặc biệt gọi là Stack-Ring, dùng công nghệ độc quyền của Cisco có tốc độ lên đến 64Gbps (full-duplex), công nghệ StackWise+ cho phép packet trong Stack-Ring di chuyển theo 2 hướng (thuận và ngược chiều kim đồng hồ) đồng thời, giúp tăng hiệu quả forward packet trong stack-ring. Trong nhóm Stack, sẽ có 1 Switch đóng vai trò là Master Switch, đây là Switch chịu trách nhiệm điều khiển từ Layer 2 (hardware) đến Layer 3 (hardware) của Stack, gần giống như chức năng của SuperVisor trong kiến trúc Modular Switch, các Switch còn lại trong Stack gọi là Member Switch, một điều quan trọng là nếu Master Switch bị hư hỏng vì lý do nào đó, toàn bộ switch trong Stack sẽ tự động reboot để bầu chọn Master Switch mới, Stack không bị ảnh hưởng nếu 1 Member Switch bị hư hỏng. Cũng giống với công nghệ VSS, Catalyst 3750 Stack hỗ trợ MEC. Chỉ được hỗ trợ trên dòng Switch Catalyst 3750-X, 3750-E.
Stack-Wise: là phiên bản đầu tiên, giống với Stack-Wise+, tuy nhiên có một vài hạn chế sau so với Stack-Wise+: tốc độ Stack-Ring là 32Gbps (full-duplex), chỉ cho phép packet trong Stack-Ring di chuyển theo 1 hướng nhất định. Chỉ được hỗ trợ trên dòng Switch Catalyst 3750 series.
Flex-Stack: là công nghệ cho phép liên kết 4 Switch Catalyst 2960S lại với nhau và hoạt động như 1 Switch ảo thông qua liên kết đặc biệt gọi là Stack-Ring, dùng công nghệ độc quyền của Cisco có tốc độ lên đến 20Gbps (full-duplex). Trong stack sẽ có 1 Switch đóng vai trò là Master Switch, đây là Switch chịu trách nhiệm control từ Layer 2 (hardware) đến Layer 3 (software) của Stack, gần giống như chức năng của SuperVisor trong kiến trúc Modular Switch, các Switch còn lại trong Stack gọi là Member Switch, một điều quan trọng là nếu Master Switch bị hư hỏng vì lý do nào đó, toàn bộ switch trong Stack sẽ tự động reboot để bầu chọn Master Switch mới, Stack không bị ảnh hưởng nếu 1 Member Switch bị hư hỏng. Cũng giống với công nghệ Stack-Wise+ trên 3750X, Catalyst 2960S Flex-Stack hỗ trợ MEC. Chỉ được hỗ trợ trên dòng Switch Catalyst 2960S series.
Các công nghệ VSS, Stack-wise … đã được Cisco thêm vào trong chương trình đào tạo course CCNP SWITCH 300-115 (CCNP Version 2). Để tiếp cận với các công nghệ trên các bạn có thể tìm ngay một khóa học CCNP SWITCH 300-115 được Cisco khuyến nghị đào tạo trên toàn cầu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét