Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Tìm hiểu về các giao thức định tuyến trong IPv6

IPv4 IPv6 là sáng tạo, mặc dù hầu hết các giao thức định tuyến IPv6 cần phải thiết kế hoặc phát triển, nhưng sự thay đổi tương đối IPv4 IPv6 giao thức định tuyến chỉ là nhỏ. Hiện nay một loạt các giao thức định tuyến unicast chung (IGP, EGP), và các giao thức multicast có để hỗ trợ IPv6.

1 giao thức định tuyến unicast IPv6

IPv6 unicast và các giao thức định tuyến IPv4 của tương tự, một số các thỏa thuận ban đầu được thực hiện trong phần mở rộng đơn giản (ví dụ, ISISv6, BGP4 +), một số là phiên bản hoàn toàn mới (ví dụ, RIPng, OSPFv3).

1,1 RIPng

Next Generation RIP Hiệp định (RIPng) là sự mở rộng bản gốc RIP-2 mạng IPv4 thỏa thuận. Khái niệm của đại đa số RIP có thể được sử dụng cho RIPng.

Để các ứng dụng mạng IPv6, RIPng trên giao thức RIP bản gốc đã được sửa đổi:

UDP cổng số: Sử dụng cổng UDP 521 để gửi và nhận thông tin định tuyến

Địa chỉ Multicast: sử dụng FF02:: 9 như là một liên kết địa phương phạm vi địa chỉ multicast trong các bộ định tuyến RIPng

Định tuyến tiền tố: 128-bit địa chỉ IPv6 là tiền tố định tuyến

Tiếp theo hop địa chỉ: 128-bit địa chỉ IPv6

1,2 OSPFv3

OSPFv3 OSPF là phiên bản 3 của ngắn, chủ yếu là cung cấp hỗ trợ cho IPv6, thực hiện theo các tiêu chuẩn RFC2740 (OSPF cho IPv6). So với OSPFv2, OSPFv3 về IPv6, ngoài việc cung cấp hỗ trợ, mà còn đưa ra xem xét đầy đủ đến một thỏa thuận độc lập của mạng và khả năng mở rộng để tiếp tục hợp lý hoá các mối quan hệ giữa các topo và định tuyến, OSPF giao thức làm cho các logic hơn rõ ràng và đơn giản, cải thiện rất nhiều OSPF khả năng mở rộng.

sự khác biệt OSPFv3 và OSPFv2 là:

Đổi các loại LSA và các định dạng, hỗ trợ định tuyến IPv6 thông tin phát hành

Sửa đổi một phần của quá trình thỏa thuận, do đó, rằng nó là độc lập với các giao thức mạng, cải thiện rất nhiều khả năng mở rộng

Những thay đổi chính bao gồm việc sử dụng các Router-ID để xác định các hàng xóm, sử dụng liên kết địa phương (Link-local) địa chỉ để tìm hàng xóm, vì vậy topology giao thức mạng độc lập của mình, và để tạo điều kiện mở rộng trong tương lai.

Hợp lý hoá hơn nữa mối quan hệ giữa các topo và định tuyến

OSPFv3 LSA sẽ được trong tách topo và định tuyến thông tin, đầu tiên và thứ hai không còn LSA mang thông tin định tuyến, nhưng chỉ là một mô tả về thông tin tôpô, trong khi sử dụng mới tám, chín loại LSA kết hợp với bản gốc ba, năm, bảy loại LSA thông tin định tuyến tiền tố để xuất bản.

Nâng cao khả năng thích ứng của thỏa thuận

Bằng cách giới thiệu các khái niệm về phạm vi phổ biến vũ khí-LSA, làm rõ thêm việc xử lý không rõ LSA, giao thức không được công nhận trong trường hợp cần thiết để làm cho LSA giao thức điều trị thích hợp cải thiện rất nhiều khả năng thích ứng của việc mở rộng trong tương lai.

1,3 IS-ISv6

IS-IS do Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO mạng giao thức giao thức không kết nối CLNP phát hành năng động, định tuyến. Cũng như BGP, IS-IS IPv4 và IPv6 cũng có thể mang thông tin định tuyến.

Đối với IS-IS hỗ trợ cho IPv4, IETF trong RFC1195 trong IS-IS giao thức về việc gia hạn, được gọi là Integrated IS-IS (Integrated IS-IS) hoặc kép IS-IS (Dual IS-IS). IS-IS giao thức mới cũng có thể được sử dụng trong TCP / IP và OSI môi trường. Trên cơ sở đó, để có hiệu quả hỗ trợ IPv6, IETF trong dự thảo-IETF-ISIS-ipv6-05.txt về IS-IS tiếp tục mở rộng, chủ yếu là để hỗ trợ thêm cho thông tin định tuyến IPv6 mới của TLV hai (Type- chiều dài các giá trị) và NLP một mới ID (Network Layer Protocol Identifier).

TLV trong LSP (Link Nhà nước PDUs) trong một cấu trúc dài biến, hai mới TLV là:

IPv6 Reachability (TLV loại 236):

Loại giá trị là 236 (0xEC), định nghĩa của định tuyến thông tin thông qua các tiền tố, đo lường và các thông tin khác để minh họa cho reachability mạng.

Giao diện Địa chỉ IPv6 (TLV loại 232):

Loại giá trị là 232 (0xE8), tương đương với IPv4 trong "Giao diện Địa chỉ IP" TLV, chỉ có 32 bit-bản gốc 128-bit địa chỉ IPv4 cho các địa chỉ IPv6.

ID NLP là xác định những gì IS-IS hỗ trợ cho các giao thức lớp mạng của một trường 8-bit, IPv6 tương ứng giá trị của ID NLP 142 (0x8E). Nếu IS-IS router hỗ trợ IPv6, sau đó nó phải được tiến hành trong các gói tin Hello để những người hàng xóm thông báo giá trị nó hỗ trợ IPv6.

1,4 BGP4 +

Việc quản lý truyền thống của IPv4 BGP-4 thông tin định tuyến chỉ dành cho việc sử dụng các giao thức lớp mạng khác (như IPv6, vv) được áp dụng trong hệ thống liên tự trị có thể hạn chế nhất định về tuyên truyền này.

Để cung cấp hỗ trợ cho nhiều giao thức lớp mạng, IETF về BGP-4 được mở rộng để tạo thành một + BGP4, các BGP4 hiện hành + tiêu chuẩn là RFC2858 (Multiprotocol Phần mở rộng cho BGP-4, BGP-4 đa giao thức mở rộng).

Để đạt được thỏa thuận về hỗ trợ cho IPv6, BGP-4 + cần được lớp giao thức mạng IPv6 của thông tin phản ánh trong NLRI (Network Layer hướng tới thông tin) và Next_Hop tài sản.

BGP4 + giới thiệu hai NLRI thuộc tính là:

MP_REACH_NLRI: Multiprotocol hướng tới NLRI, đa giao thức có thể đạt NLRI. Up cho bản phát hành và hop kế tiếp thông tin định tuyến.

MP_UNREACH_NLRI: Multiprotocol Unreachable NLRI, đa giao thức unreachable NLRI. Up cho việc bãi bỏ các định tuyến.

Các tài sản Next_Hop BGP4 + địa chỉ IPv6 để sử dụng có thể được địa chỉ unicast IPv6 toàn cầu hoặc liên kết các địa phương, địa chỉ của hop tiếp theo.

BGP4 + sử dụng một BGP đa giao thức mở rộng thuộc tính để đạt được mục đích của việc áp dụng các mạng IPv6, cơ chế giao thức BGP và thông điệp gốc cơ chế định tuyến không thay đổi.

2 IPv6 Multicast Routing Protocol

IPv6 cung cấp một giao thức hỗ trợ multicast phong phú, bao gồm MLDv1, MLDv1 Snooping, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM.

2,1 MLDv1

Multicast Listener Discovery cho IPv6 (gọi tắt là MLD) cho giao thức IPv6 multicast phát hiện ra người nghe. MLD là một giao thức không đối xứng, IPv6 thành viên multicast (host hoặc router) và hành vi của giao thức IPv6 multicast router là khác nhau. Mục đích của nó là để cho phép thiết bị định tuyến IPv6 sử dụng MLD để khám phá multicast IPv6 với kết nối trực tiếp với sự xuất hiện của người nghe, và các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm thực hiện việc thu thập và bảo trì, sẽ thu thập thông tin để IPv6 router, vì vậy mà IPv6 gói tin multicast được gửi đến sự tồn tại của thính giả của tất cả các liên kết.

MLDv1 với IPv4, IGMPv2 về cơ bản giống nhau. Sự khác nhau giữa hai điểm: thứ nhất, địa chỉ giao thức MLDv1 sử dụng địa chỉ IPv6 của các gói tin; Thứ hai, khác với tên của gói tin. MLDv1 khởi hành gói là Multicast Listener Done, IGMP gói khởi hành là IGMP Leave.

2,2 MLDv1 Snooping

MLDv1 Snooping và IPv4 trong IGMPv2 Snooping giống nhau, sự khác biệt duy nhất là địa chỉ giao thức sử dụng địa chỉ IPv6 của các gói tin.

PIM-SM 2,3

PIM-SM được gọi là chế độ thưa thớt giao thức độc lập giao thức định tuyến multicast, trong đó sử dụng khả năng định tuyến unicast cây cho con đường ngược multicast thành lập để cung cấp thông tin, không phụ thuộc vào một giao thức định tuyến unicast cụ thể.

IPv6, IPv4 PIM-SM với về cơ bản giống nhau, sự khác biệt duy nhất là địa chỉ giao thức và địa chỉ multicast gói gói dữ liệu được sử dụng địa chỉ IPv6.

2,4 PIM-DM

PIM-DM là chế độ độc lập của chế độ dày đặc giao thức multicast.

IPv6, IPv4 PIM-DM và về cơ bản giống nhau, sự khác biệt duy nhất là địa chỉ giao thức và địa chỉ multicast gói gói dữ liệu được sử dụng địa chỉ IPv6.

2,5 PIM-SSM

PIM-SSM sử dụng PIM-SM là một phần của công nghệ được sử dụng để thực hiện các mô hình SSM. Khi người nhận đã được biết đến thông qua các kênh khác, vị trí cụ thể của nguồn multicast S, do đó, không có mô hình RP SSM nút, mà không có RPT cây xây dựng mà không cần quá trình đăng ký nguồn, nhưng cũng cần tìm khác PIM MSDP miền Nguồn Multicast.

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét