Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Sử dụng Lệnh tạo khối block trong AutoCAD

Trong bài viết này forum goccay.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Lệnh tạo khối block trong AutoCAD.
Trước tiên chúng ta cần phải hiểu block là gì? Trong AutoCAD, block dùng để nhóm các đối tượng lại thành một đối tượng duy nhất.


Cách gọi lệnh:

Cách 1: Dùng chuột Click vào biểu tượng Make Block trên thanh Draw Toolbar.Cách 2: Vào menu DrawBlockMake

Cách 3: Tại cửa sổ command: nhập b

Sau khi gọi lệnh sẽ xuất hiệp hộp thoại Block Definition.
- Pick point: chỉ định điểm chuẩn làm block
- Select objects: Chọn các đối tượng mà bạn muốn nhóm lại thành 1.
- Name: đặt tên cho block.
- Retain: giữ các đối tượng chọn như đối tượng riêng biệt.
- Convert to Block: chuyển đối tượng chọn thành block sau khi tạo thành block.
- Delete: xóa đối tượng sau khi block.
-> OK chúc các bạn thành công!

1 nhận xét: