Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Một nữa vầng trăngNhấp tý men cay thoả nổi lòng
Thả hồn bay bổng với khoảng không.
Trăng khuya một nữa tìm đâu thấy !
Chỉ thấy nữa kia! Một đốm hồng ……….

Một nữa vầng trăng xin gởi lại ,
Đêm dài lắm mộng có còn ai !
Trăng khuya lẻ bóng giờ còn nữa*
Một nữa trong tôi vẫn đi tìm ………

0 nhận xét:

Đăng nhận xét