Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Tổng hợp Các loại jack sử dụng trong viễn thông và truyền hình

Một số loại jack thường dùng...


1. JACK RCA



2. JACK BNC

3. Jack audio 3.5mm


4. HDMI connector



Xem thêm bài viết về HDMI

5. Cổng DVI - Digital Visual Interface
Có 3 loại DVI đó bạn: DVI-A, DVD-D, DVI-I


0 nhận xét:

Đăng nhận xét