Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Tổng hợp bảng Công thức Tích Phân & Đạo Hàm cơ bản

Sau đây là các công thức nguyên hàm cơ bản:


 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

(Công thức truy hồi) với n = 0, 1, 2, 3….

 Bảng nguyên hàm cơ bản

 Bảng nguyên hàm cơ bản

Chú ý:

Tồn tại những hàm số mà tích phân bất định của chúng không thể biểu diễn bằng các hàm toán học cơ bản. Dưới đây là một vài ví dụ:

125b999cf0d0fb2e2499e3a8cd2d8857 Bảng nguyên hàm cơ bản5adb7c8e98f7a3684d4339e73541856d Bảng nguyên hàm cơ bảnf0ea01db50af5e0e8651e9b23bd08b72 Bảng nguyên hàm cơ bảnf22225bec747fe75a73d79e7c6003c13 Bảng nguyên hàm cơ bản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét