Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Cách tính Tích phân của hàm số vô tỉ

Tích phân  Tích phân của hàm số vô tỉ được gọi là tích phân của hàm số vô tỉ khi f(x) là một hàm số chưa căn thức.

Các dạng tích phân thường gặp sau đây:

Dạng 1:

 Tích phân của hàm số vô tỉ

Nếu c > 0 ta có:

 Tích phân của hàm số vô tỉ

Cần nhớ:

 Tích phân của hàm số vô tỉ

Dạng 2

 Tích phân của hàm số vô tỉ

Đặt x = acost

Dạng 3:

 Tích phân của hàm số vô tỉ

Đặt x = atgt

Dạng 4:

 Tích phân của hàm số vô tỉ

Đặt Tích phân của hàm số vô tỉ

Chú ý: Để tính tích phân của hàm số vô tỉ, người ta thường dùng phương pháp đổi biến số.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét