Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Tìm hiểu về ISDN, ADSL và DSL

Xin cho toi hoi su khac nhau cua ISDN va ADSL hay DSL. Nen dung cai nao tot hon, nhanh hon. Xin cam on.

Truong Binh


Hồi âm:

ISDN là viết tắt Intergrated Services Digital Network dùng cho điện thoại hay Fax và nhiều việc khác. Nhưng nó cũng có thể dùng bằng chính Modem ISDN để truy cập mạng Internet với tốc độ là 64kb/s. Còn ADSL hay DSL cũng là một, nói đại khái là băng thông rộng Asymmetric digital subscriber line (dịch theo từ ngữ của Việt Nam) có tốc độ truy cập vào Internet nhanh rất nhiều so với modem ISDN hay 56K, (từ 20 đến 36 lần so với Modem thông thường). Đây là hệ thống riêng lẻ và được tải qua đường dây cáp bằng đồng chung với đường dây điện thoại nhà (phone line). Nếu bạn thích thì nên xài ADSL là nhanh nhất. Có nhiều nơi , nếu bạn muốn xài ADSL họ bắt buộc bạn phải đăng ký thuê bao luôn cả ISDN cho ADSL. Cho nên điều này không nhất thiết là bạn cần lo nghĩ gì về sự khác nhau của ADSL và ISDN. Bạn có thể vào đây để tìm hiểu thêm ADSL nha. http://www.dslforum.org/

Thân chào,

- ISDN (Integrated Services Digital Network): Là một đường truyền kỹ thật số có tốc độ 56K hoặc 128K. Đây một đường truyền khá "cổ" rồi và hiện thời ít được dùng.
- DSL (Digital Subscriber Line): Là một dạng kết nối vào Internet với tốc độ cao hoạt động thông qua đường dây điện thoại.

- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): là một dạng cụ thể của DSL, ADSL có thể đạt tộc độ tới 7 Mbps. Tuy nhiên thường thì tốc độ 1,5 Mbps là phổ biến. Thường thì bạn sẽ không phải là người quyết định nên dùng cái nào, mà điều này phụ thuộc vào sự sẵn có của dịch vụ. Muốn sử dụng được DSL (hay ADSL), nhà của bạn cần phải nằm trong bán kính 1,5 dặm của nhà cung cấp dịch vụ và tổng đài điện thoại của bạn phải hỗ trợ tính năng này.

 


Digital Subscriber Line (DSL) typically offers between 384Kbps - 1.5Mbps downstream and slower upstream to ISP speed. DSL is always on, your computer continuously connected to the net. Unlike
cable, you are not on the same local network so bandwidth/wire is not shared, and the thread of your computer being attacked is lower than the cable, but you still need a firewall. DSL comes in many Types: ADSL, CDSL, DSL Lite, RADSL, SDLS ect.

ADSL: Asymmetric DSL delivers faster speed downstream (download files to your computer) than upstream (upload files to Net). Downstream 384kbps - 1.5Mbps, upstream 128kbps - 384kbps (general for consummers - ADSL can manage more speeds). The main DISADVANTAGES of DSL are: Not widely availabe. Ex: the area where you want to be connected should be within a short distance from the telephone"s central office. A spliter is required and will be installed by company"s technician at your home,
and last, its monthly service"s fee is fairly high.

ISDN: Integrated services digital network. Not as FAST as DSL but may be your next choice ISDN has 2 beaver chanels that deliver 64kbps EACH + 16Kbps signaling channel (data channel). When the 2 beaver chanels are opened . It should deliver good speeds
Upstream and Downstearm speeds are the same. ISDN is widely available. Hope this help.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét