Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Mai em đi ...


Yêu em là sự đã liều
Anh nào tính được : ít nhiều thiệt hơn.
Mong em chớ giận chớ hờn
Chớ hoài lẩn tránh để buồn* cho nhau
Mai này có thể thương đau !
Nhưng mà anh biết làm sao bây giờ ?
*
Mai em đi ... hết mong chờ
Câu ca lắng đọng, lời thơ thêm buồn
Người thương ơi! hỡi người thương* !
Hồn anh lạc bến biết đường nào ra ? 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét